PL EN
ORIGINAL PAPER
PROGRAMOWANIE PRAC NORMALIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA 2018 R.
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki, Instytut Logistyki
 
 
Publication date: 2018-09-30
 
 
SLW 2018;48(1):285-299
 
 
REFERENCES (9)
1.
Kochański T., Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem publicznym w Polsce w latach 2010-2014.Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2015.
 
2.
Miszalski W., Mitkow Sz., On certain methodologies of technology assessment for national security, Studia Bezpieczeństwa Narodowego (Zeszyt 1/2011, str. 27-50).
 
3.
Mitkow Sz., Wpływ systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego na kształtowanie bezpieczeństwa militarnego Polski w XXI wieku. Rozprawa habilitacyjna, AMW, Gdynia 2015.
 
4.
Pawlisiak M., Systemy logistyczne determinantem bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, WAT, Warszawa 2016.
 
5.
Rogowski B., H.Popiel, Program prac Unii Europejskiej w zakresie normalizacji na 2015r. – wyd. Studia Bezpieczeństwa Narodowego (zeszyt nr 5/2014, str. 315-327).
 
6.
Szweitzer T. (red.), Normalizacja. Wydanie trzecie zmienione, PKN, Warszawa 2013.
 
7.
Roczny program prac unii w zakresie normalizacji europejskiej na 2018 r. Bruksela, stan na 25.8.2017 r. COM(2017) 453 final.
 
8.
Strategia normalizacyjna Unii Europejskiej – przewodnik z 2 czerwca 2011, http://eur– lex.europa.eu – 20.03.2013 r.
 
9.
https://www.pkn.pl/. materiały dostępne na 19.04.2018.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top