PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
PRÓBA FORMALIZACJI PODSTAWOWYCH POJĘĆ I DEFINICJI Z OBSZARU ZARZĄDZANIA LOGISTYKĄ
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
 
 
Data publikacji: 30-09-2018
 
 
SLW 2018;48(1):54-77
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy podjęto autorską próbę formalizacji wybranych podstawowych pojęć i terminów występujących w teorii zarządzania logistyką. Do opisów formalnych zostały wykorzystane proste elementy symbolicznej konwencji logiczno-matematycznej, oparte głównie na aparacie teorii zbiorów, topologii i logiki matematycznej. Procesowi formalizacji zostały poddane takie pojęcia jak: zarządzanie gospodarcze, logistyka, zarządzanie logistyczne, zasada Just in Time, decyzje logistyczne, systemy logistyczne oraz procesy logistyczne Przykładowo wybrane definicje i pojęcia logistyczne zostały zapisane za pomocą bardziej sformalizowanych formuł logiczno-matematycznych. Repertuar formalizowanych terminów i definicji został zaczerpnięty z klasycznych monografii i popularnych podręczników logistycznych.
 
REFERENCJE (35)
1.
Abt S. (2001). Logistyka w teorii i praktyce. Wyd. AE, Poznań.
 
2.
Bak D. (1992). Rozwój i rola logistyki w Wielkiej Brytanii. Problemy Magazynowania i Transportu, Zeszyt Specjalny.
 
3.
Beier F.J., Rutkowski K. (1993). Logistyka, SGH, Warszawa.
 
4.
Bielecki W.T. (2000). Informatyzacja zarządzania. PWE, Warszawa.
 
5.
Blaik P. (1996). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa.
 
6.
Bozarth G., Handfield R.B. (2007). Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. Helion, Gliwice.
 
7.
Christopher M. (1998). Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży. Wyd. PSB, Kraków.
 
8.
Christopher M. (2005). Logistics end Supply Chain Management. Prentice Hall, New York.
 
9.
Comite Europeen de Normalisation (CEN) / 1992r.
 
10.
Davenport T.H. (1993). Process Innovation. Harvard Business School Press.
 
11.
Encyklopedia organizacji i zarządzania. (1981). PWE, Warszawa.
 
12.
European Logistics Association (ELA) / 2005.
 
13.
Ficon K. (2007). Logistyka operacyjna. Na przykładzie resortu Obrony narodowej. BEL Studio, Warszawa.
 
14.
Ficoń K. (2004). Systemy informatyczne przedsiębiorstw. BEL Studio, Warszawa.
 
15.
Ficoń K. (2008). Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne. BEL Studio, Warszawa.
 
16.
Ficoń K. (2009). Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna. BEL Studio, Warszawa.
 
17.
Ficoń K. (2017). Chmura pojęciowa wybranych definicji logistyki rynkowej. ZN WAT Systemy Logistyczne Wojsk nr 46/2017.
 
18.
Gabryelczyk R. (2006), ARIS w modelowaniu procesów biznesu. Difin, Warszawa.
 
19.
Gołembska E. (1999), Kompendium wiedzy o logistyce. WN PWN S.A., Warszawa-Poznań.
 
20.
Gościński J. (1968). Elementy cybernetyki w zarządzaniu, PWE Warszawa.
 
21.
Griffin R,W. (2000). Podstawy zarządzania organizacjami. WN PWN, Warszawa.
 
22.
Hammer M., Champy J. (1996). Reengineering w przedsiębiorstwie. Neumann Management Institute, Warszawa.
 
23.
Majewski J. (2006). Informatyka dla logistyki, Biblioteka Logistyka, Poznań.
 
24.
Markowski A., Pawelec R. (2012). Słownik wyrazów obcych i trudnych. Wilga, Warszawa.
 
25.
Milewscy B.D. (2001). Just in Time. Wyd. PSB, Kraków.
 
26.
Nowicka-Skowron E. (2000). Efektywność systemów logistycznych. PWE, Warszawa.
 
27.
Penc J. (1997). Leksykon biznesu. AW Placet, Warszawa.
 
28.
Pfohl H.Ch. (1998). Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania. Biblioteka Logistyka, Poznań.
 
29.
Płoski Z. (2003). Słownik informatyczny. Wyd. Europa, Wrocław.
 
30.
Rasiowa H. (2013). Wstęp do matematyki współczesnej. WN PWN, Warszawa.
 
31.
Sarjusz-Wolski Z. (1998). Strategia zarządzania zaopatrzeniem. AW Placet, Warszawa.
 
32.
Skowronek Cz., Sariusz-Wolski Z. (1995). Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa.
 
33.
Słownik języka polskiego, (2011). WN PWN, Warszawa..
 
34.
The Council of Logistics Management (CLM) USA / 1997.
 
35.
Zieleniewski J. (1981). Organizacja i zarządzanie. PWN Warszawa.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top