PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE LOGISTYCZNE JAKO ŹRÓDŁO DODATKOWYCH WARTOŚCI W ŁAŃCUCHU DOSTAW
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
 
2
Akademia Marynarki Wojennej
 
 
Data publikacji: 30-09-2018
 
 
SLW 2018;48(1):78-98
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono dwie generacje logistyki bazujące odpowiednio na tradycyjnych koncepcjach przepływów fizycznych oraz nowoczesne oferujące dodatkowe, okołologistyczne wartości dla klienta. Ten drugi model to dziś już klasyka firm logistycznych, które w ten sposób zdobywają rynkową przewagę konkurencyjną. Obie koncepcje zostały zilustrowane dwoma przykładami z obszaru pralogistyki wojskowej dotyczącymi zabezpieczenia logistycznego dwóch kolejnych wojen w Zatoce Perskiej – „Pustynna Burza” (1991 r. i „Wolność dla Iraku” (2003 r.). W zakończeniu wskazano na dominującą rolę standardów logistyki on-line opartej na nowoczesnych technologiach internetowych.
 
REFERENCJE (27)
1.
Bizlewski J. (1994), Pustynna Burza. Cz.1. Altair Warszawa.
 
2.
Blaik P. i in. (2013), Logistyka w systemie zarzadzania przedsiębiorstwem. PWE Warszawa.
 
3.
Brzeziński M. (2005), Logistyka wojskowa. Bellona Warszawa.
 
4.
Długosz J. (2009), Nowoczesne technologie w logistyce. PWE Warszawa.
 
5.
Dobrzelewski J., (2014), Wojny z Saddamem Husajnem: Od Pustynnej Burzy do Irackiej Wolności (1991-2003). Wyd. Napolen V, Oświęcim.
 
6.
Fechner I. (2007), Zarządzanie łańcuchem dostaw. Wyd. WSL Poznań.
 
7.
Ficoń K. (2009a), Dwie wojny, dwie logistyki, Kwartalnik BELLONA nr 1/2009 (656).
 
8.
Ficoń K. (2009b), Sieciocentryczne systemy dowodzenia operacyjnego, Kwartalnik BELLONA nr 2/2009 (657).
 
9.
Ficoń K. (2012), Trendy rozwojowe logistycznych łańcuchów dostaw w dobie gospodarki elektronicznej. „Zeszyty Naukowe WSAB” nr 18/2012.
 
10.
Ficoń K. (2016), Trzy logistyki. Wojskowa, kryzysowa, rynkowa. BEL Studio Warszawa.
 
11.
Ficoń K., Krasnodębski G. (2016), Cztery generacje logistycznych systemów informatycznych. Geneza, aplikacje, trendy. ZN WAT SLW nr 44/2016.
 
12.
Ficoń K., Krasnodębski G. (2017), Informatyka biznesowa warunkiem konkurencyjności przedsiębiorstw rynkowych. ZN WAT SLW nr 46/2017.
 
13.
Ficoń K., Krasnodębski G. (2018), Multiśrodowiskowe zagrożenia bezpieczeństwa globalnych łańcuchów dostaw. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, nr 5/2018. (CD).
 
14.
Finlan A. (2009), I wojna w Zatoce Perskiej 1991. Polskie Media Amer.Com.
 
15.
Grajewski P. (2016), Organizacja procesowa. PWE Warszawa.
 
16.
Hołubowicz W., Samp K. (2008), Informacja i informatyka w logistyce. Polski Kongres Logistyczny Logistics’2008, Poznań.
 
17.
Januła E. (2014), Podstawy transportu i spedycji. Difin, Warszawa.
 
18.
Joniak J., Polak A. (2011), Wojny w Zatoce Perskiej. Aspekty operacyjne. Wyd. AON Warszawa.
 
19.
Kanicki T. (2011), Systemy informatyczne w logistyce. Economy and Management, Nr 4/2011.
 
20.
Majewski J. (2008), Informatyka dla logistyki. ILiM Poznań.
 
21.
Mindur L. (2008), Technologie transportowe XXI wieku. ITE Radom-Warszawa.
 
22.
Pfohl H,Ch., (1998), Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarzadzania. Biblioteka Logistyka, Poznań.
 
23.
Stankiewicz W. (1995), Nowe trendy we współczesnej logistyce zachodniej. Wyd. AON Warszawa.
 
24.
Tarasewicz R. (2014), Jak mierzyć efektywność łańcuchów dostaw. Wyd. SGH, Warszawa.
 
25.
Wasilewska-Marszałkowska I. (2015), Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw. CeDeWu S-ka z o.o. Warszawa.
 
26.
Wrycza S. (red.) (2010), Informatyka ekonomiczna. PWE Warszawa.
 
27.
Ziemba E. (2008), Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy, Poznań Wyd. WWSB.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top