PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
OCENA DZIAŁANIA MIEJSKIEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO CARSHARING W MODELU FREE-FLOATING W WARSZAWIE
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki, Instytut Logistyki
 
2
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki
 
 
Data publikacji: 30-09-2018
 
 
SLW 2018;48(1):99-115
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule dokonano oceny systemu transportowego carsharing na terenie Miasta Stołecznego Warszawy, jako rozwiązania w ramach samochodowego transportu miejskiego, wpisujące się w zakres ekonomii współdzielenia. Ocenę uzyskano na podstawie porównania analizowanego systemu współdzielenia pojazdów z autobusowym systemem transportu miejskiego obsługiwanym przez Miejskie Zakłady Autobusowe.
 
REFERENCJE (26)
1.
Becker H, Ciari F., Brignoni M., Axhausen K. W., Impacts of a new free-floating car-sharing system in Basel, IVT, ETH Zurich 2015
 
2.
Car Cost Index 2016 Report, LeasePlan
 
3.
Czym i jak chcą jeździć Polacy? Trendy w branży motoryzacyjnej, PWC 2017
 
4.
Foltin P., Gontarczyk M., Świderski A., Zelkowski J. (25%): Evaluation model of companies operating within logistic network. Archive of Transport. Polish Academy of Sciences Committee of Transport, Volume 36, issue 4, Warsaw 2015, s. 21-33.
 
5.
Informator statystyczny – grudzień 2017 nr XII (285), Zarząd transportu miejskiego w Warszawie
 
6.
Informator statystyczny 2017 – dodatek roczny, Zarząd transportu miejskiego w Warszawie
 
7.
Muślewski Ł., Bojar P., Woropay M.: Kryteria oceny jakości działania systemów transportowych. Logistyka Nr 4, Poznań 2010
 
8.
Świderski A., Jóźwiak A, Jachimowski R. Operational quality measures of vehicles applied for the transport services evaluation using artificial neural networks. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (2):2920299
 
9.
Świderski A., Modelowanie oceny jakości usług transportowych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport. 2011.
 
10.
Świderski A.: Studies and quality assurance neural modelling of the technical transport means. Archive of Transport. Polish Academy of Sciences Committee of Transport, Volume 21, issue 3-4, Warsaw 2009, s. 177-188.
 
11.
Szkoda J., Świderski A.: Problemy oceny skuteczności jakościowej procesów realizacji wyrobów w aspekcie wymagań AQAP. Wydanie Europejskiego Instytutu Jakości, Warszawa 2005.
 
12.
Walker J.: Human Transit: How Clearer Thinking About Public Transit Can Enrich Our Communities and Our Lives, Island Press/Center for Resource Economics, Washington 2011
 
13.
(Współ)dziel i rządź! Prawno-podatkowe aspekty ekonomii współdzielenia w Polsce, PWC 2016
 
14.
Zając A. P.: Samochód jako wyzwanie dla miasta XXI wieku, Zeszyty Naukowe – Inżynieria Środowiska/Uniwersytet Zielonogórski Nr 155 (35), Zielona Góra 2014.
 
15.
Zych-Lewandowska M., Dobrzycka A.: Wybrane aspekty jakości usług publicznego transportu zbiorowego w Warszawie w opinii jego użytkowników, Ekonomika i Organizacja Logistyki 1 (4), Warszawa 2016.
 
23.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top