PL EN
ORIGINAL PAPER
PRÓBA FORMALIZACJI PODSTAWOWYCH POJĘĆ I DEFINICJI Z OBSZARU ZARZĄDZANIA LOGISTYKĄ
 
More details
Hide details
1
Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
 
 
Publication date: 2018-09-30
 
 
SLW 2018;48(1):54-77
 
 
REFERENCES (35)
1.
Abt S. (2001). Logistyka w teorii i praktyce. Wyd. AE, Poznań.
 
2.
Bak D. (1992). Rozwój i rola logistyki w Wielkiej Brytanii. Problemy Magazynowania i Transportu, Zeszyt Specjalny.
 
3.
Beier F.J., Rutkowski K. (1993). Logistyka, SGH, Warszawa.
 
4.
Bielecki W.T. (2000). Informatyzacja zarządzania. PWE, Warszawa.
 
5.
Blaik P. (1996). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa.
 
6.
Bozarth G., Handfield R.B. (2007). Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. Helion, Gliwice.
 
7.
Christopher M. (1998). Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży. Wyd. PSB, Kraków.
 
8.
Christopher M. (2005). Logistics end Supply Chain Management. Prentice Hall, New York.
 
9.
Comite Europeen de Normalisation (CEN) / 1992r.
 
10.
Davenport T.H. (1993). Process Innovation. Harvard Business School Press.
 
11.
Encyklopedia organizacji i zarządzania. (1981). PWE, Warszawa.
 
12.
European Logistics Association (ELA) / 2005.
 
13.
Ficon K. (2007). Logistyka operacyjna. Na przykładzie resortu Obrony narodowej. BEL Studio, Warszawa.
 
14.
Ficoń K. (2004). Systemy informatyczne przedsiębiorstw. BEL Studio, Warszawa.
 
15.
Ficoń K. (2008). Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne. BEL Studio, Warszawa.
 
16.
Ficoń K. (2009). Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna. BEL Studio, Warszawa.
 
17.
Ficoń K. (2017). Chmura pojęciowa wybranych definicji logistyki rynkowej. ZN WAT Systemy Logistyczne Wojsk nr 46/2017.
 
18.
Gabryelczyk R. (2006), ARIS w modelowaniu procesów biznesu. Difin, Warszawa.
 
19.
Gołembska E. (1999), Kompendium wiedzy o logistyce. WN PWN S.A., Warszawa-Poznań.
 
20.
Gościński J. (1968). Elementy cybernetyki w zarządzaniu, PWE Warszawa.
 
21.
Griffin R,W. (2000). Podstawy zarządzania organizacjami. WN PWN, Warszawa.
 
22.
Hammer M., Champy J. (1996). Reengineering w przedsiębiorstwie. Neumann Management Institute, Warszawa.
 
23.
Majewski J. (2006). Informatyka dla logistyki, Biblioteka Logistyka, Poznań.
 
24.
Markowski A., Pawelec R. (2012). Słownik wyrazów obcych i trudnych. Wilga, Warszawa.
 
25.
Milewscy B.D. (2001). Just in Time. Wyd. PSB, Kraków.
 
26.
Nowicka-Skowron E. (2000). Efektywność systemów logistycznych. PWE, Warszawa.
 
27.
Penc J. (1997). Leksykon biznesu. AW Placet, Warszawa.
 
28.
Pfohl H.Ch. (1998). Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania. Biblioteka Logistyka, Poznań.
 
29.
Płoski Z. (2003). Słownik informatyczny. Wyd. Europa, Wrocław.
 
30.
Rasiowa H. (2013). Wstęp do matematyki współczesnej. WN PWN, Warszawa.
 
31.
Sarjusz-Wolski Z. (1998). Strategia zarządzania zaopatrzeniem. AW Placet, Warszawa.
 
32.
Skowronek Cz., Sariusz-Wolski Z. (1995). Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa.
 
33.
Słownik języka polskiego, (2011). WN PWN, Warszawa..
 
34.
The Council of Logistics Management (CLM) USA / 1997.
 
35.
Zieleniewski J. (1981). Organizacja i zarządzanie. PWN Warszawa.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top