PL EN
ORIGINAL PAPER
ZNACZENIE NAUKI W BUDOWANIU ZDOLNOŚCI OPERACYJNYCH SIŁ ZBROJNYCH
 
 
More details
Hide details
1
Ministerstwo Obrony Narodowej
 
 
Publication date: 2018-09-30
 
 
SLW 2018;48(1):42-53
 
 
REFERENCES (9)
1.
Metodyka planowania i programowania rozwoju Sił Zbrojnych RP. Wydawnictw Szt. Gen. 1666/2014.
 
2.
Decyzja Nr 56/Org./P5 Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Organizatorów Systemów Funkcjonalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (niepublikowana).
 
3.
Decyzja nr 384/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2015r. poz. 275).
 
7.
Gocuł M., Wpływ zarządzania zdolnościami operacyjnymi na rozwój Sił Zbrojnych RP. Rozprawa doktorska. AON. 2016r.
 
8.
Kowalski K., Wojciechowski P., Szacowanie Kosztów cyklu życia pojazdów bojowych na platformie gąsienicowej. Zeszyty Naukowe WSOWL Nr 2 (30) 2012
 
9.
Kowalski K., Wojciechowski P., Model cyklu życia systemów uzbrojenia w Siłach Zbrojnych RP. Zeszyty naukowe WSOWL Nr 3(169)2013
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top