PL EN
ORIGINAL PAPER
SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE SŁUŻBĄ ŻYWNOŚCIOWĄ W SIŁACH ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki
 
 
Publication date: 2018-09-30
 
 
SLW 2018;48(1):18-32
 
 
REFERENCES (21)
1.
ABAK. (2010). Instrukcja użytkowa obsługi systemu informatycznego „Abak”. Warszawa: Wyd. Firma ABAK.
 
2.
ARTMAG. http://www.artmag.com.pl/ (18.07.2018).
 
3.
Byłeń, S. (2016). Stan i perspektywy informatyzacji logistyki wojskowej. „Przedsiębiorczość i zarządzanie”, t. XVII, zeszyt 3, cz. III, (213–226).
 
4.
Byłeń, S. (2018). Stan i perspektywy zapewnienia widzialności zasobów w aspekcie implementacji narzędzi informatycznych usprawniających procesy logistyczne w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 5 /2018, (114–131).
 
5.
EWOS. (2012). Instrukcja podstawowych funkcji systemu „eWOS”.
 
6.
KONSUMENT. (1996). Instrukcja użytkowania mikrokomputerowego systemu wspomagania prac komórki żywienia zbiorowego „Konsument”, Nowy Dwór 60/1, 86-070 Dąbrowa Chełmińska: Wyd. Biuro Usług In¬formatycznych “KrySoft”.
 
7.
KONSUMENT. (2008). Instrukcja użytkowania mikrokomputerowego systemu wspomagania prac komórki żywienia zbiorowego „Konsument”, Wersja 7.0.17. Nowy Dwór 60/1, 86-070 Dąbrowa Chełmińska: Wyd. Biuro Usług In¬formatycznych “KrySoft”.
 
8.
KONSUMENT. (2010). Instrukcja użytkowania mikrokomputerowego systemu wspomagania prac komórki żywienia Zbiorowego „Konsument”. Wersja 7.0.62. Nowy Dwór 60/1, 86-070 Dąbrowa Chełmińska: Wyd. Biuro Usług In¬formatycznych “KrySoft”.
 
9.
KONSUMENT. (2013). Karta przetwarzania, Instrukcja obsługi mikrokomputerowego systemu wspomagania prac komórki żywienia zbiorowego „Konsument”. Wersja 7.2. Nowy Dwór 60/1, 86-070 Dąbrowa Chełmińska: Wyd. Biuro Usług In¬formatycznych “KrySoft”.
 
10.
Konefał, G. (2018). Materiały informacyjne SI „Konsument”. prezentacja ppt. Mińsk Mazowiecki: Wyd. 23 Baza Lotnictwa Taktycznego.
 
11.
Kurasiński, Z. (red.) (2014). Kompendium logistyka wojskowego. Warszawa: Wyd. WAT.
 
12.
Kurasiński, Z. Pawlisiak, M. (2013). Logistyka profesjonalnej armii. Warszawa: Wyd. WAT.
 
13.
Łabusiewicz-Terpiłowska, M. (2018). Materiały informacyjne SI „Abak”. prezentacja ppt. Warszawa: Wyd. Oddział Zabezpieczenia Dowództwa Garnizonu Warszawa.
 
14.
MON. (1996). Zarządzenie Nr 107 z dnia 19 grudnia 1996 r. Zastępcy Szefa Szefostwa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Warszawa: Wyd. Sztab Generalny WP.
 
15.
MON. (2008). Program profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na lata 2008–2010. Warszawa: Wyd. Rada Ministrów.
 
16.
MON. (2012). Przepisy o działalności służby żywnościo¬wej, DD/4.21.1. Bydgoszcz: Wyd. Cen¬trum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.
 
17.
MON. (2013a). Instrukcja organizacji i funkcjonowania wojskowych obiektów żywienia, DD/4.21.1.1. Bydgoszcz: Wyd. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych.
 
18.
MON. (2013b). Zabezpieczenie materiałowe Sił Zbrojnych RP. Zasady funkcjonowania, DD/4.21. Bydgoszcz: Wyd. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych.
 
19.
MON. (2016). Przepisy o działalności służby żywnościowej, DU/4.21.1 (A). Bydgoszcz: Wyd. Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.
 
20.
Pawlisiak, M. (2016). System logistyczny determinantem bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczy¬pospolitej Polskiej. Warszawa: Wyd. WAT.
 
21.
Somerlik, T. (2018). Materiały informacyjne SI „eWOS”. prezentacja ppt. Wejherowo: Wyd. 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top