PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
KARTA CYKLI TRANSPORTOWYCH JAKO NARZĘDZIE DO ANALIZY
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki
 
 
Data publikacji: 02-11-2018
 
 
SLW 2018;49(2):101-111
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Transport wewnętrzny to przemieszczanie, pakowanie i magazynowanie materiałów w każdej postaci w obszarze zakładu (Fijałkowski, 2003). Analiza transportu wewnętrznego może zostać usprawniona dzięki zastosowaniu graficznych symboli, które oznaczają poszczególne czynności przemieszczania się materiałów w zakładzie. Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwi przejrzyste i szybkie sprawdzenie pod względem przydatności każdego procesu oraz czynność. Warunkiem koniecznym jest dokładne rozumienie symboli przez projektanta korzystającego z wyników analizy. Na potrzeby szerokiej analizy stosuje się wykres przepływu materiałów, który jest graficznym przedstawieniem drogi po której porusza się materiał wewnątrz zakładu, kartę przepływu materiałów, która jest również graficznym przedstawieniem kolejności czynności między innymi operacje, kontrola itp. oraz karta cykli transportowych, która jest metodą zapisu procesu transportu wewnętrznego. Stosowanie kart pozwala na zobrazowanie wszelkich czynności związanych z przemieszczaniem towaru wewnątrz zakładu, dokładnej i sprawnej kontroli oraz daje możliwość szybkiego reagowania na występujące zakłócenia.
 
REFERENCJE (18)
1.
Fijałkowski J. (2003). Transport wewnętrzny w systemach logistycznych. Wybrane zagadnienia, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
2.
Jacyna M., (2009). Wybrane zagadnienia modelowania systemów transportowych, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
3.
Jonak J., Nieoczym A. (2013). Logistyka w obszarze produkcji i magazynowania. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.
 
4.
Jóźwiak, A, Guciewski Ł, (2017). Zastosowanie analizy ABC w magazynach wysokiego składowania, Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 5/2017,
 
5.
Jóźwiak, A, Świderski A, Zelkowski J, (2016) Aspekty modelowania oceny jakości sieci dostaw branży spożywczej, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej,
 
6.
Nieoczym A., Brumercik F., (2015). Maszyny i urządzenia transportu bliskiego. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.
 
7.
Brzeziński, M, Gawryluk, M, Głodowska, K, (2017). Modelowanie procesów magazynowych, Systemy Logistyczne Wojsk nr 47, Warszawa
 
8.
Ślaski, P., Waśniewski, T.R. (2016). Zastosowanie dronów do inwentaryzacji magazynów otwartych wielkopowierzchniowych. Logistyka w XXI wieku, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.
 
9.
Świderski A., Jóźwiak A., Jachimowski R.: Operational quality measures of vehicles applied for the transport services evaluation using artificial intelligence methods. Maintenance and reliability (w trakcie recenzji). ISSN 1507-2711.
 
10.
Świderski A., Dębicka E., Mitkow Sz., Jóźwiak A.: Neural modeling applied to the risk assessment in the motor vehicles operation. Maintenance and reliability (w trakcie recenzji). ISSN 1507-2711.
 
11.
Rudnik D., Świderski A., Dębicka E., Ślęzak M.: The quality issue of spare parts for the road transport means. Manufacturing Technology. Czech Republic (w druku). The Journal is indexed in the Scopus database by Elsevier. ISSN 1213-2489.
 
12.
Dudkiewicz-Fierek D., Marchlewicz M., Świderski A. Logistics processes as a factor improving activities of the enterprise. Systemy Logistyczne Wojsk nr 41, Warszawa 2014.
 
13.
Świderski A., Eksploatacyjne aspekty oceny jakości technicznych środków transportu. Gospodarka materiałowa & logistyka nr 5/2014, Warszawa 2014.
 
14.
Świderski A.: Modelowanie oceny jakości usług transportowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Prace naukowe – transport, z. 81, Warszawa 2011.
 
15.
Świderski A., Wybrane zagadnienia oceny jakości środków transportu samochodowego. Problemy Jakości nr 11/2016, Warszawa 2016.
 
16.
Waśniewski T. R., Ślaski P., Modelowanie procesu identyfikowalności wyrobów za pomocą technologii RFID, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5, 2018,PWE.
 
17.
Waśniewski T.R., Laskowski, D., ,Wirtualne sterowanie magazynami, Systemy Logistyczne Wojsk nr 44,2016,WAT
 
18.
Waśniewski T. R.; Ignaciuk P., Osowski, Rafał; ,RFID to use customers of service, Systemy Logistyczne Wojsk nr 46, 2017, WAT
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top