PL EN
ORIGINAL PAPER
CARD OF TRANSPORT CYCLE AS A TOOL FOR ANALYSIS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki
 
 
Publication date: 2018-11-02
 
 
SLW 2018;49(2):101-111
 
ABSTRACT
Internal transport is the moving, packaging and storage of materials in any form in the area of the plant (Fijałkowski, 2003). The analysis of internal transport can be improved thanks to the use of graphical symbols, which mean the individual activities of materials moving in the plant. The use of such a solution will enable a transparent and quick check in terms of the suitability of each process and operation. A necessary condition is the accurate understanding of symbols by the designer using the results of the analysis. For the purpose of extensive analysis, a material flow chart is used, which is a graphical representation of the way the material moves inside the plant, a material flow chart, which is also a graphical representation of the sequence of operations, including operations, control, etc., and a transport cycle card, which is a recording method the internal transport process. The use of cards allows you to visualize all activities related to the movement of goods inside the plant, accurate and efficient control, and gives you the ability to quickly respond to any disturbances.
 
REFERENCES (18)
1.
Fijałkowski J. (2003). Transport wewnętrzny w systemach logistycznych. Wybrane zagadnienia, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
2.
Jacyna M., (2009). Wybrane zagadnienia modelowania systemów transportowych, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
3.
Jonak J., Nieoczym A. (2013). Logistyka w obszarze produkcji i magazynowania. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.
 
4.
Jóźwiak, A, Guciewski Ł, (2017). Zastosowanie analizy ABC w magazynach wysokiego składowania, Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 5/2017,
 
5.
Jóźwiak, A, Świderski A, Zelkowski J, (2016) Aspekty modelowania oceny jakości sieci dostaw branży spożywczej, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej,
 
6.
Nieoczym A., Brumercik F., (2015). Maszyny i urządzenia transportu bliskiego. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.
 
7.
Brzeziński, M, Gawryluk, M, Głodowska, K, (2017). Modelowanie procesów magazynowych, Systemy Logistyczne Wojsk nr 47, Warszawa
 
8.
Ślaski, P., Waśniewski, T.R. (2016). Zastosowanie dronów do inwentaryzacji magazynów otwartych wielkopowierzchniowych. Logistyka w XXI wieku, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.
 
9.
Świderski A., Jóźwiak A., Jachimowski R.: Operational quality measures of vehicles applied for the transport services evaluation using artificial intelligence methods. Maintenance and reliability (w trakcie recenzji). ISSN 1507-2711.
 
10.
Świderski A., Dębicka E., Mitkow Sz., Jóźwiak A.: Neural modeling applied to the risk assessment in the motor vehicles operation. Maintenance and reliability (w trakcie recenzji). ISSN 1507-2711.
 
11.
Rudnik D., Świderski A., Dębicka E., Ślęzak M.: The quality issue of spare parts for the road transport means. Manufacturing Technology. Czech Republic (w druku). The Journal is indexed in the Scopus database by Elsevier. ISSN 1213-2489.
 
12.
Dudkiewicz-Fierek D., Marchlewicz M., Świderski A. Logistics processes as a factor improving activities of the enterprise. Systemy Logistyczne Wojsk nr 41, Warszawa 2014.
 
13.
Świderski A., Eksploatacyjne aspekty oceny jakości technicznych środków transportu. Gospodarka materiałowa & logistyka nr 5/2014, Warszawa 2014.
 
14.
Świderski A.: Modelowanie oceny jakości usług transportowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Prace naukowe – transport, z. 81, Warszawa 2011.
 
15.
Świderski A., Wybrane zagadnienia oceny jakości środków transportu samochodowego. Problemy Jakości nr 11/2016, Warszawa 2016.
 
16.
Waśniewski T. R., Ślaski P., Modelowanie procesu identyfikowalności wyrobów za pomocą technologii RFID, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5, 2018,PWE.
 
17.
Waśniewski T.R., Laskowski, D., ,Wirtualne sterowanie magazynami, Systemy Logistyczne Wojsk nr 44,2016,WAT
 
18.
Waśniewski T. R.; Ignaciuk P., Osowski, Rafał; ,RFID to use customers of service, Systemy Logistyczne Wojsk nr 46, 2017, WAT
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top