PL EN
ORIGINAL PAPER
ANALISIS OF INTERNAL STORAGE AND TRANSPORT PROCESSES IN A SELECTED PRODUCTION COMPANY IN THE CONTEXT OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 
More details
Hide details
1
Politechnika Poznańska
 
 
Publication date: 2018-11-02
 
 
SLW 2018;49(2):83-100
 
ABSTRACT
The aim of this work and research carried out in it, is to identify crucial hazards associated with processes of internal storage and transport in a selected production company and to find appropriate remedial actions to reduce these hazard risks. Moreover the aim is to broaden and consolidate the knowledge of the studied range, which consists of presenting the processes of internal storage and transport and their relationship with safety in a production company, in particular the analysis of accidents and incidents related to these processes. For the purpose of this study, a diagnostic survey was conducted using a survey technique. They were completed by all employees who deal with internal transport and storage. The issues, considerations and conclusions presented in the work were based on literature studies and research results.
 
REFERENCES (16)
1.
Budzik R., Michalak J., Procesy magazynowe w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Logistyka nr 2/2011.
 
2.
Butlewski M., Tytyk E., Bezpieczeństwo w technice i organizacji pracy, WPP, Poznań, 2011.
 
3.
Grzybowska K., Gospodarka zapasami i magazynem, Difin, Warszawa, 2010.
 
4.
Heinrich H. W.: Industrial Accidents Prevention, New York, Toronto, London, Mc Graw Hill Book Company, Inc. 1959.
 
5.
Jarosz K., Staniszewska E., Żywiołek J., Bezpieczeństwo pracy elementem systemu zapewnienia jakości procesów magazynowych, Logistyka nr 6 (CD1), Poznań 2012.
 
6.
Kaczmarek M., Korzeniowski A., Skowroński Z., Weselik A., Zarządzanie gospodarką magazynową, PWE, Warszawa, 1997.
 
7.
Karczewski J.T., Karczewska K.W., Zarządzanie bezpieczeństwem pracy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk, 2012.
 
8.
Krupa W.L., Zarządzanie ochroną pracy, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wolters Kluwer, Warszawa, 2014.
 
9.
Niemczyk A., Zapasy i magazynowanie, Biblioteka Logistyka, 2008.
 
10.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844).
 
11.
Skowronek Cz., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 2003.
 
12.
Stankiewicz M., Sznajder M., Badanie poziomu bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 2010.
 
13.
Studenski R., Kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. Bezpieczeństwo pracy, nr 9/2000.
 
14.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1662).
 
15.
www.ciop.pl (24.04.2018).
 
16.
Zbichorski Z., Organizacja transportu wewnętrznego w zakładach przemysłu maszynowego, Wema, Warszawa, 1972.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top