PL EN
ORIGINAL PAPER
MORTGAGE BONDS AS AN INSTRUMENT SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF THE MORTGAGE MARKET IN POLAND
 
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa
 
 
Publication date: 2018-11-02
 
 
SLW 2018;49(2):65-82
 
ABSTRACT
The subject of the article is the analysis of mortgage bonds as instruments supporting the development of the mortgage market in Poland. This issue is important because mortgage bonds are underestimated by Polish banks. The aim of the article is to show the development of mortgage banking (with a report on the history) and the impact of the amendment to the Act on Mortgage Bonds and Mortgage Banks on the development of the mortgage market in Poland. The article is based on the following hypothesis: an amendment to the principles of functioning of mortgage banks and mortgage bonds will positively affect the development of mortgage banking in Poland. The analysis is illustrated by data from NBP, KNF and BIK reports.
 
REFERENCES (21)
1.
Dekret z 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych przedsiębiorstw bankowych, Dz. U. Nr 52, poz. 410; Dekret z 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych instytucji kredytu długoterminowego, Dz. U. Nr 52, poz. 411; Dekret z 25 października 1948 r. o reformie bankowej, Dz. U. Nr 36, poz. 279.
 
2.
Gąsowska A. (2000), Bankowość hipoteczna, Poltext, Warszawa.
 
3.
Gostomski E. (1998), Banki hipoteczne i listy zastawne, Materiały Studialne”, nr 12, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk.
 
4.
Kabulski A. (1999), Bank hipoteczny jako bank specjalistyczny w polskim systemie bankowym cz. I, Biuletyn Bankowy z 1999 r., nr 7.
 
5.
Kredyt trendy, Raport kwartalny Biura Informacji Kredytowej, marzec 2017 r.
 
6.
Miklaszewska E. (2010), Bank na rynku finansowym. Problemy skali, efektywności i nadzoru, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
7.
Raport z prac Grupy ds. emisji listów zastawnych przez banki, UKNF 2013 r., Warszawa.
 
8.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012.
 
9.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 17 marca 1928 r. o prawie bankowym, Dz. U. z 1928 r. Nr 34, poz. 321.
 
10.
Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2015 r., NBP, Warszawa 2016 r.
 
11.
Rudke M. (2017), Banki hipoteczne nie opcją lecz kosztowną koniecznością, Parkiet.
 
12.
Szelągowska A. (2010), Współczesna bankowość hipoteczna, CeDeWu, Warszawa.
 
13.
Tylińska J. (2016), Bezpieczny papier długoterminowego finansowania, Bank, nr 7-8 (279) lipiec-sierpień 2016 r.
 
14.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm).
 
15.
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 2003 nr 60 poz. 535 z późn. zm.).
 
16.
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. 1997 nr 139, poz. 934 z późn. zm).
 
17.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. 1997 nr 140 poz. 940 z późn. zm.).
 
18.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim Dz. U. Nr 140, poz. 938 z późn. zm.).
 
19.
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. 2012 poz. 855 z późn. zm.).
 
20.
Ustawy Prawo bankowe (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939 z późn. zm.).
 
21.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top