PL EN
ORIGINAL PAPER
GRANTING SOURCE OF FINANCING OF BUSINESS ACTIVITIES
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Warszawska
 
 
Publication date: 2018-11-02
 
 
SLW 2018;49(2):50-64
 
ABSTRACT
Government subsidies and unions are one of the main sources of business financing. Bearing in mind that Poland is the main beneficiary of EU funds and the negative dynamics of domestic investments observed in 2016, it seemed that the data on this form of enterprise financing appeared to be interesting. The aim of this study was to compile substantive and quantitative information on grants and to show the directions for using the aid. The paper presents the forms of state aid, the de minimis aid value, the share of grants in aid measures and the outlook for 2014-2020 - information on funds transferred by the European Union to the development of the Polish economy and the principles of their operation.
 
REFERENCES (15)
1.
Grzeszczyk T. (2006), Metody oceny projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej, Placet, Warszawa
 
2.
Krasuska M. (2014), Fundusze Unijne w nowej perspektywie 2014-2020, Wiedza i Praktyka, Warszawa
 
3.
Gajewska M., Sokół A., Staśkiewicz A. (2012), Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007-2013. Dotacje i środki pomocowe, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa
 
4.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.
 
5.
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Dz.U. 2004 nr 123 poz. 1291 z późn. zm.
 
6.
Rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
 
7.
Rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L Nr 114 z 26.04.2012, z późn. zm.)
 
8.
Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 2007 roku
 
9.
(www 1) https://www.funduszeeuropejski... umowa-partnerstwa/ (dostęp: 16.06.2017)
 
10.
(www 2) : https://www.funduszeeuropejski... (dostęp: 16.06.2017)
 
11.
(www 3) https://www.funduszeeuropejski... (dostęp: 16.06.2017)
 
12.
(www 4) https://www.funduszeeuropejski... (dostęp: 16.06.2017)
 
13.
(www 5) http://www.fundusze.malopolska... (odczyt: 16.06.2017)
 
14.
(www 6) http://www.jeremie.com.pl/ (dostęp: 25.05.2017)
 
15.
(www 7) https://www.uokik.gov.pl/rapor... (dostęp: 16.06.2017)
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top