PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
EFEKTYWNOŚCI PROCESU TRANSPORTOWEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Data publikacji: 10-07-2015
 
 
SLW 2015;42(1):221-236
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule poruszono zakres problemów dotyczący analizy efektywności procesu transportowego i jego wpływ na procesy decyzyjne. Motywem skłaniającym do poruszenia problematyki zawartej w materiale jest dostrzeżenie ważności pomiaru i oceny efektywności procesów logistycznych w prowadzeniu działalności gospodarczej i jej wpływu na koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo. Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy efektywności procesu transportowego z wykorzystaniem wybranych mierników i wskaźników w procesie optymalizację kosztów przedsiębiorstwa.
 
REFERENCJE (17)
1.
Bendkowski J., Radziejowska G., Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie, Politechnika Śląska, Gliwice 2005.
 
2.
Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2010.
 
3.
Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr. C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.
 
4.
Dwiliński L., Wstęp do logistyki, PW, Warszawa 1998.
 
5.
Ficoń K., Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne, BEL Studio, Warszawa 2008.
 
6.
Frankowska M., Jedliński M., Efektywność systemów dystrybucji, PWE, Warszawa 2011.
 
7.
Jedliński M., Orientacja na klienta jako warunek skutecznego działania zintegrowanego łańcucha dostaw, Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań 1998.
 
8.
Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001.
 
9.
Leymann F., Roller D., Production Workflow. Concept and Techniques, Prentice - Hall, Inc., New Jersey 2000.
 
10.
Nowicka-Skowron M. , Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa 2000.
 
11.
Pisz I., Sęk T., Zielecki W., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2013.
 
12.
Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012.
 
13.
Słowiński B., Wprowadzenie do logistyki, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008.
 
14.
Stajniak M., Hajdul M., Foltyński M., Krupa A., Transport i spedycja, ILiM, Poznań 2007.
 
15.
Stroh M. B., A practical Guide to Transportation and Logistics, Third Edition, Logistics Network, Inc., Dumont 2006.
 
16.
Szymonik A., Logistyka Produkcji. Procesy. Systemy. Organizacja, Difin SA, Warszawa 2012.
 
17.
Twaróg J., Mierniki i wskaźniki logistyczne, Biblioteka Logistyka, Poznań 2003.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top