PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII RFID W LOGISTYCE MIEJSKIEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Data publikacji: 10-07-2015
 
 
SLW 2015;42(1):203-220
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Poniższy artykuł podejmuje tematykę nowoczesnych rozwiązań podnoszących poziom bezpieczeństwa na drogach oraz nowatorskich zastosowań powszechnie stosowanej w logistyce technologii RFID. Zaprezentowano w artykule trzy rozwiązania wykorzystujące technologię RFID na potrzeby logistyki miejskiej. Identyfikacja badań technicznych pojazdów, identyfikacja użytkownika pojazdów oraz sterowanie ruchem świetlnym na potrzeby pojazdów uprzywilejowanych – to obszary które zostały poddane analizie oraz dla których zaproponowano innowacyjne usprawnienia poprzez wykorzystanie technologii RFID.
 
REFERENCJE (10)
1.
Dane Główny Urząd Statystyczny
 
2.
Dane Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 
3.
Dane Policja
 
4.
Dane Inspekcja Transportu Drogowego
 
5.
Instytut Transportu Samochodowego. Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 
6.
Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 (Dz. U. Nr 98 poz.602)
 
7.
 
8.
http://stat.gov.pl/bdl/app/dan... – stan z dnia 23.02.2015
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top