PL EN
ORIGINAL PAPER
EFFICIENCY OF THE TRANSPORT PROCESS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Publication date: 2015-07-10
 
 
SLW 2015;42(1):221-236
 
ABSTRACT
The article raises problems of effectivity of analyses processes in transport and also influence of it in process of making decision. Motivation to describe these problems was to recognize how significance is measuring effectivity of logistic processes during running business and how it influences of company cost. The article aim is to perform analyses of transport efficiency processes, using chosen ratio in optimization of company cost.
 
REFERENCES (17)
1.
Bendkowski J., Radziejowska G., Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie, Politechnika Śląska, Gliwice 2005.
 
2.
Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2010.
 
3.
Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr. C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.
 
4.
Dwiliński L., Wstęp do logistyki, PW, Warszawa 1998.
 
5.
Ficoń K., Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne, BEL Studio, Warszawa 2008.
 
6.
Frankowska M., Jedliński M., Efektywność systemów dystrybucji, PWE, Warszawa 2011.
 
7.
Jedliński M., Orientacja na klienta jako warunek skutecznego działania zintegrowanego łańcucha dostaw, Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań 1998.
 
8.
Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001.
 
9.
Leymann F., Roller D., Production Workflow. Concept and Techniques, Prentice - Hall, Inc., New Jersey 2000.
 
10.
Nowicka-Skowron M. , Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa 2000.
 
11.
Pisz I., Sęk T., Zielecki W., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2013.
 
12.
Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012.
 
13.
Słowiński B., Wprowadzenie do logistyki, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008.
 
14.
Stajniak M., Hajdul M., Foltyński M., Krupa A., Transport i spedycja, ILiM, Poznań 2007.
 
15.
Stroh M. B., A practical Guide to Transportation and Logistics, Third Edition, Logistics Network, Inc., Dumont 2006.
 
16.
Szymonik A., Logistyka Produkcji. Procesy. Systemy. Organizacja, Difin SA, Warszawa 2012.
 
17.
Twaróg J., Mierniki i wskaźniki logistyczne, Biblioteka Logistyka, Poznań 2003.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top