PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
1. Pomorska Brygada Logistyczna w latach 2004-2021
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Dowództwo 1 Brygady Logistycznej, Pion Logistyki/Sekcja Materiałowa, Polska
 
2
Dowództwo 1 Brygady Logistycznej, Pion Logistyki/Sekcja Transportowa, Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 20-08-2021
 
 
Data akceptacji: 30-12-2021
 
 
Data publikacji: 31-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Jakub Andrzej Konwerski   

Pion Logistyki/Sekcja Materiałowa, Dowództwo 1 Brygady Logistycznej, Powstańców Warszawy 2, 85-915, Bydgoszcz, Polska
 
 
SLW 2021;55(2):79-100
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu analiza i ocena realizacji zadań przez 1 Pomorską Brygadę Logistyczną z Bydgoszczy ze szczególnym uwzględnieniem wykonywanych funkcji w ramach współpracy międzynarodowej w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa logistycznego Sił Zbrojnych RP. Skutkiem tak określonego celu jest stwierdzenie, że podmiotem badań jest jednostka wojskowa systemu zabezpieczania logistycznego SZ RP, a przedmiotem wybrane zadania jakie były przez nią wykonywane w latach 2015-2021 w rejonie odpowiedzialności oraz miejscu pełnienia funkcji Narodowego Elementu Wsparcia (NSE) dla pododdziałów. Zasadniczym problemem badawczym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie- jaka jest rola 1 BLog w systemie zabezpieczenia logistycznego SZ RP oraz jak realizowane przez nią zadania wpływają na bezpieczeństwo logistyczne SZ RP? Do rozwiązania problemu badawczego zostały wykorzystane różne metody badawcze m. in. obserwacje, synteza, dedukcja oraz metody graficzne przedstawienia danych.. Hipoteza badawcza: Analiza i ocena zadań realizowanych przez 1 BLog pozwala na potwierdzenie, że jest ona kluczowym ogniwem w systemie wsparcia logistycznego Sił Zbrojnych RP. Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części. W celu przybliżenia czytelnikowi specyfiki jednostki, w pierwszej części, ogólnie omówiono misję, możliwości oraz strukturę brygady. W części drugiej szczegółowo opisano jej rolę w zakresie realizacji zobowiązań sojuszniczych. Przedstawiono sposób zabezpieczenia logistycznego Polskich Kontyngentów Wojskowych (PKW) oraz na przykładzie ćwiczenia międzynarodowego pod kryptonimem TRIDENT JUNCTURE 2015 zobrazowano wsparcie pododdziałów wydzielanych w ramach Sił Odpowiedzi NATO. Analiza danych oraz doświadczenia własne pozwoliły na sformułowanie wniosków w ramach których określono 1 BLog jako istotne ogniwo realizacji zadań zabezpieczenia logistycznego na rzecz SZ RP.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top