PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Analiza wymagań wyposażenia statku powietrznego do prowadzenia operacji podejścia RNP APCH
,
 
,
 
,
 
,
 
Maciej Roś 1, B-D
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Warszawska, Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego, Polska
 
2
Faculty of Transport, Polish Air Navigation Services Agency, Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 20-10-2021
 
 
Data akceptacji: 31-12-2021
 
 
Data publikacji: 31-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Anna Kwasiborska   

Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego, Politechnika Warszawska, ul. Koszykowa 75, 00-662, Warszawa, Polska
 
 
SLW 2021;55(2):101-120
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Ruch statków powietrznych jest ciągle analizowany z uwagi na problematykę pojemności przestrzeni powietrznej i przepustowości portów lotniczych. Ważnym obszarem jest podejście do lądowania statków powietrznych na dane lotnisko z wykorzystaniem pomocy nawigacyjnych. Urządzenia i systemy nawigacyjne są dostosowywane do wymagań prawnych organizacji europejskich i międzynarodowych. Do użytku operacyjnego podczas podejść do lądowania dopuszczono możliwość korzystania z systemu GNSS wraz z odpowiednią augmentacją (ABAS lub SBAS) określoną jako podejścia RNP APCH. Ich wprowadzenie skutkowało w pojawieniu się szeregu korzyści. Autorzy podjęli się analizy wymagań wyposażenia pokładowego statków powietrznych niezbędnego do wykonywania podejść RNP APCH. Celem naukowym jest ocena wyposażenia pokładowego RNAV statków powietrznych na przykładzie trzech przewoźników lotniczych (stan na grudzień 2018r.). Weryfikacji poddano hipotezę szacując wysoki stopień wyposażenia pokładowego RVAV statków powietrznych. Zastosowano metodę analizy wykorzystując aplikację CNS Dashboard udostępnionej przez Eurocentów. Wskazuje ona zadeklarowane możliwości nawigacyjne samolotów na podstawie planów lotu ICAO przesyłanych przez przewoźników do Network Managera skorelowanych z bazą danych statków powietrznych PRISME Fleet 2. W wyniku przeprowadzonej analizy, można zauważyć, że prawie wszystkie badane statki powietrzne miały wymaganą certyfikację do przeprowadzania podejść RNP APCH z użyciem systemu ABAS (96% badanych). Z drugiej strony żaden z samolotów nie miał wymaganego wyposażenia do wykorzystywania systemu SBAS podczas lądowania. Na podstawie badania dokumentów i obserwacji obszaru badawczego można stwierdzić, że przewoźnicy lotniczy coraz częściej wyposażają swoje statki powietrzne w wymagane moduły podejściach do lądowania typu RNP APCH.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top