PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
CHMURA POJĘCIOWA WYBRANYCH DEFINICJI LOGISTYKI RYNKOWEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Marynarki Wojennej
 
 
Data publikacji: 30-09-2017
 
 
SLW 2017;46(1):35-50
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (44)
1.
Abt S. (1995), Systemy logistyczne w gospodarowaniu. Poznań Wyd. AE.
 
2.
Abt S. (1998), Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie. Warszawa PWE.
 
3.
Abt S., Woźniak H. (1993), Podstawy logistyki. Gdańsk Wyd. UG.
 
4.
Beiger F., Rutkowski K. (1993), Logistyka. Warszawa Wyd. SGH.
 
5.
Blaik P. (1996), Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa PWE.
 
6.
Bowersox D.J. (1978), Logistical Management. New York, Macmillan Publishing Corp.
 
7.
Bozarth C., Handfield R.B. (2007), Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw. Gliwice Helion S.A.
 
8.
Christopher M. (1998), Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży. Kraków Wyd PSB.
 
9.
Ciesielski M. (2010), Strategie logistyczne przedsiębiorstw. Warszawa PWE.
 
10.
Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. (2002), Zarządzanie logistyczne. Warszawa PWE.
 
11.
Dwiliński L. (1998), Wstęp do logistyki. Warszawa Wyd. PW.
 
12.
Encyklopedia popularna. (1992) Warszawa PWN.
 
13.
Encyklopedia powszechna. (1987) Warszawa PWN. T. II.
 
14.
Endlicher A. (1981), Organisation der Logistik. Dortmund Forchungsberichte zur Industriellen Logistik.
 
15.
Ficoń K. (2001), Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Gdynia Impuls Plus Consulting.
 
16.
Ficoń K. (2008), Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne. Warszawa BEL Studio.
 
17.
Ficoń K. (2009), Logistyka techniczna. Systemy logistyczne. Warszawa BEL Studio.
 
18.
Ficoń K. (2016), Inżynieria wiedzy stymulatorem przedsiębiorczości w dobie nowej gospodarki. Współczesna Gospodarka vol 7, 2016/2.
 
19.
Gołembska E. (1994), Logistyka jako zarządzanie całym łańcuchem dostaw, Poznań Wyd. AE.
 
20.
Ihde G.B. (1984), Transport, Verkeher, Logistik. Munchen.
 
21.
Ilustrowana encyklopedia powszechna. (2011) Kraków Wyd. Zielona Sowa.
 
22.
J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr. (1992), The Management of Business Logistics, St. Paul, MN.
 
23.
Jünemann R. (1989), Materialfluss und Logistik. Berlin-Tokyo, Springer-Verlag.
 
24.
Kopalinski W. (1989), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa WP.
 
25.
Krawczyk S. (2000), Logistyka zarządzania marketingiem. Wrocław Wyd, AE.
 
26.
Marciszewski W. (red.) (1970), Mała encyklopedia logiki. Wrocław-Warszawa-Kraków, Ossolineum.
 
27.
Markowski A., Pawelec R. (2002), Słownik wyrazów obcych i trudnych. Warszawa, Wilga.
 
28.
Niziński S. (1998), Logistyka w systemach działania. Warszawa Wyd. PTDT.
 
29.
Niziński S., Żurek J. (2011), Logistyka ogólna. Warszawa WKiŁ.
 
30.
Pajewski K. (1995), Logistyczny system zaopatrywania. Warszawa Bellona.
 
31.
Penc J. (1997), Leksykon biznesu. Warszawa Placet.
 
32.
Pfohl H. Ch. (1985), Logistic systeme. Berlin Springer Verlag.
 
33.
Pfohl H. Ch. (1998), Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Poznań Wyd. ILiM.
 
34.
Pfohl h.Ch. (1998), Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty. Poznań Wyd. ILiM.
 
35.
Radzikowski W., Sarjusz-Wolski Z. (1994), Metody optymalizacji decyzji logistycznych. Toruń Wyd. TSZ.
 
36.
Sarjusz-Wolski Z. (1997), Ilościowe metody zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie. Toruń Wyd. TSZ.
 
37.
Scheuchzer R., Rupper P. (1998), Lager und Transportlogistik. Zurich.
 
38.
Skowronek S., Sarjusz-Wolski Z. (1999), Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa PWE.
 
39.
Słownik języka polskiego. (2011), Warszawa WN PWN.
 
40.
Sołtysik M. (1995), Zarządzanie logistyczne. Katowice Wyd. AE.
 
41.
Szczepankiewicz W. (1996), Logistyka marketingowa. Kraków Wyd. AE.
 
42.
Szczepankiewicz W. (2011), Funkcjonowanie sektora handlu w łańcuchach dostaw. Warszawa Difin.
 
43.
Tonndorf H.G. (1998), Logistyka w handlu i przemyśle. Kraków Wyd. PSB.
 
44.
Weber J. (1987), Logistikkostenrechnung. Berlin-Tokyo, Springer-Verlag.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top