PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZNACZENIE NAUKI W BUDOWANIU ZDOLNOŚCI OPERACYJNYCH SIŁ ZBROJNYCH
 
 
Więcej
Ukryj
1
Ministerstwo Obrony Narodowej
Data publikacji: 30-09-2018
 
SLW 2018;48(1):42–53
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono problematykę związaną ze znaczeniem nauki w budowaniu zdolności operacyjnych sil zbrojnych z perspektywy ich składowych i relacji zachodzących między nimi. Wskazano na problematykę różnic w podejściu do budowania zdolności operacyjnych w odniesieniu do modelu przedmiotowego i zdolnościowego w aktualnym rozumieniu tego problemu. W podsumowaniu wskazano na możliwe obszary pogłębienia współpracy między nauką i pozostałymi „składowymi triady”, a więc przemysłem i wojskiem oraz sformułowano wnioski końcowe.
 
REFERENCJE (9)
1.
Metodyka planowania i programowania rozwoju Sił Zbrojnych RP. Wydawnictw Szt. Gen. 1666/2014.
 
2.
Decyzja Nr 56/Org./P5 Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Organizatorów Systemów Funkcjonalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (niepublikowana).
 
3.
Decyzja nr 384/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2015r. poz. 275).
 
7.
Gocuł M., Wpływ zarządzania zdolnościami operacyjnymi na rozwój Sił Zbrojnych RP. Rozprawa doktorska. AON. 2016r.
 
8.
Kowalski K., Wojciechowski P., Szacowanie Kosztów cyklu życia pojazdów bojowych na platformie gąsienicowej. Zeszyty Naukowe WSOWL Nr 2 (30) 2012
 
9.
Kowalski K., Wojciechowski P., Model cyklu życia systemów uzbrojenia w Siłach Zbrojnych RP. Zeszyty naukowe WSOWL Nr 3(169)2013
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430