PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
KONFLIKTY ZBROJNE I ICH ZWIĄZEK Z RUCHAMI MIGRACYJNYMI
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna
Data publikacji: 10-07-2015
 
SLW 2015;42(1):119–130
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule autorzy przedstawili cechy charakterystyczne współczesnych konfliktów zbrojnych i środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego jako źródła współczesnych migracji ze szczególnym uwzględnieniem nasilenia się zjawiska przesiedlenia wewnętrznego. Autorzy podkreślili również istotną rolę służb mundurowych oraz ustawodawstwa w kształtowaniu środowiska bezpieczeństwa państwa.
 
REFERENCJE (13)
1.
AJP-1(D) Allied Joint Doctrine, NSA, 2010.
 
2.
AJP-3.4(A) Allied Joint Doctrine for Non-Article 5 Crisis Response Operation, NSA, 2010.
 
3.
AJP-3.4.1(A)(1) Allied Joint Doctrine for the Military Contribution to Peace Support, NSO, 2014.
 
4.
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, 2013.
 
5.
Biuro Wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców, Zasady i tryb ustalania statusu uchodźcy zgodnie z Konwencją dotyczącą statusu uchodźcy z 1951r. oraz protokołem dodatkowym do niej z 1967r., Podręcznik, UNHCR, Genewa 1992, s.19.
 
6.
Doktryna Współpracy Cywilno-Wojskowej Sił Zbrojnych RP DD/9, MON, SGWP, Szkol. 805/2004, Warszawa, 2004.
 
7.
Gruszczak, A. 2011. Hybrydowość współczesnych wojen – analiza krytyczna. W: W. Sokala, B. Zapała, Asymetria i hybrydowość – stare armie wobec nowych konfliktów, 9-19. Warszawa: BBN.
 
8.
Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce, MSW, 2013.
 
9.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, wydanie szóste, Warszawa 2008.
 
10.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, PRM, Warszawa 05.11.2014.
 
11.
Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organization 19-20 Nov 2010.
 
12.
Trembecki, J. 2013. Operacje reagowania kryzysowego, W: A. Polak, J. Joniak, Sztuka wojenna. Warszawa: AON.
 
13.
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650).
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430