PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
10 Opolska Brygada Logistyczna w aspekcie realizowanych zadań zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych RP
 
 
Więcej
Ukryj
1
10 Opolska Brygada Logistyczna, Dowództwo, Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 29-09-2021
 
 
Data akceptacji: 20-12-2021
 
 
Data publikacji: 31-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Płuciennik   

Dowództwo, 10 Opolska Brygada Logistyczna, Domańskiego 68, 45-820, Opole, Polska
 
 
SLW 2021;55(2):61-78
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Efektywne zabezpieczenie logistyczne wojsk, wymaga posiadania odpowiedniego potencjału. Planowane do użycia siły i środki muszą zostać tak skalkulowane, aby w każdych warunkach usługi logistyczne, a w tym dostawy środków bojowych i materiałowych docierały w odpowiednie miejsce, w odpowiednim czasie oraz w odpowiedniej ilości i jakości. W 1999 roku, w odpowiedzi na wyzywania współczesnej logistyki wojskowej powstała 10 Opolska Brygada Logistyczna. Była to pierwsza w Wojsku Polskim jednostka wojskowa, przeznaczona do wsparcia logistycznego Polskich Jednostek Wojskowych wykonujących zadania w kraju i poza jego granicami. Autor postawił na wstępie hipotezę, że najprawdopodobniej 10 Opolska Brygada Logistyczna odegrała znaczącą rolę w aspekcie realizowanych zadań zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W toku prowadzonych badań hipoteza ta została zweryfikowana pomyślnie. Celem artykułu było również znalezienie odpowiedzi na pytanie czy podjęte w 1999 roku rozwiązanie organizacyjne utworzenia 10 Opolskiej Brygady Logistycznej sprawdziło się w aspekcie realizowanych zadań zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych. Cel główny został zrealizowany poprzez przedstawienie 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, jej roli i przeznaczenia, aktualnie posiadanego potencjału oraz głównych zadań realizowanych w kraju jak i w misjach poza jego granicami na rzecz Polskich Kontyngentów Wojskowych. Ukazano również wysiłek brygady włożony we wsparcie administracji publicznej w walkę z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz współpracę w tym obszarze i wsparcie logistyczne jednostek wojsk operacyjnych oraz innych służb mundurowych. Podjęcie tej problematyki wynikało z potrzeby uzupełnienia wąskiego katalogu dostępnych opracowań na temat funkcjonowania opolskiej jednostki. Do przeprowadzenia badań wykorzystano literaturę oraz dokonano analizy aktualnych danych uzyskanych z poszczególnych sekcji Pionu Logistyki, Szefa Sztabu oraz Pionu Szkolenia 10 Opolskiej Brygady Logistycznej.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top