PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
PROJEKTOWANIE CENTRUM LOGISTYCZNEGO
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Instytut Logistyki
 
2
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data publikacji: 30-06-2020
 
 
SLW 2020;52(1):5-17
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie procesu projektowania centrum logistycznego. Zawiera on sformułowanie zadania projektowego, lokalizację centrum logistycznego, zarys projektu centrum logistycznego oraz koncepcję przepływu materiałów w magazynie.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (19)
1.
ARAS, N., BOYACI, T., & VERTER, V. (2010). Designing the reverse logistics network. Closed loop supply chains: new developments to improve the sustainability of business practices, 67-98.
 
2.
ARIVALAGAN, R. (2019). Logistics network optimization in distributing critical medical supplies for a pharmaceutical company. International Journal of Recent Technology and Engineering, 8(3), 7767-7770. doi:10.35940/ijrte.C6320.098319.
 
3.
BARTOSIEWICZ, S. (2015). Centra logistyczne w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Warszawa: WAT.
 
4.
BRZEZIŃSKI, M. (2006) Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa: Bellona.
 
5.
BRZEZIŃSKI, M. (2015). Inżynieria systemów logistycznych. Warszawa: WAT.
 
6.
CILACI TOMBUŞ, A., ARAS, N., & VERTER, V. (2017). Designing distribution systems with reverse flows. Journal of Remanufacturing, 7(2-3), 113-137. doi:10.1007/s13243-017-0036-4.
 
7.
DAS, D., RAJAK, M. K., & KUMAR, R. (2018). Reverse logistics network design for an e-commerce firm. Paper presented at the Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, 2018(JUL) 757-758.
 
8.
HUANG, Y., SAVELSBERGH, M., & ZHAO, L. (2018). Designing logistics systems for home delivery in densely populated urban areas. Transportation Research Part B: Methodological, 115, 95-125. doi:10.1016/j.trb.2018.07.006.
 
9.
KORZEŃ, Z. (1999). Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania, tom II. Biblioteka Logistyczna.
 
10.
LIANG, F., & WEI, B. (2016). On research and practice of cold chain logistics center's systematic planning. Paper presented at the Proceedings of the 6th International Conference on Logistics and Supply Chain Management, 78-85.
 
11.
LIU, B., MA, H., JIN, T., & JIANG, X. (2017). A research of designing underground tunnel logistics system network. Paper presented at the Proceedings of the 7th International Conference on Logistics and Systems Engineering 2017, 2017-December 46-57.
 
12.
LIU, Y., & ZHAO, Q. (2015). Research on logistics center layout based on SLP. In Proceedings of China Modern Logistics Engineering (pp. 17-28). Springer, Berlin, Heidelberg.
 
13.
MITKOW, S., & KIJEK, M. (2014). Wyznaczanie optymalnego położenia logistycznego w wykorzystaniem metody współrzędnych prostokątnych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (5 (CD)), 439-450.
 
14.
PHAM, T. Y., MA, H. M., & YEO, G. T. (2017). Application of fuzzy delphi TOPSIS to locate logistics centers in vietnam: The logisticians’ perspective. Asian Journal of Shipping and Logistics, 33(4), 211-219. doi:10.1016/j.ajsl.2017.12.004.
 
15.
RAHMANDOUST, A., & SOLTANI, R. (2019). Designing a location-routing model for cross docking in green supply chain. Uncertain Supply Chain Management, 7(1), 1-16. doi:10.5267/j.uscm.2018.7.001.
 
16.
VIDAL VIEIRA, J. G., RAMOS TOSO, M., DA SILVA, J. E. A. R., & CABRAL RIBEIRO, P. C. (2017). An AHP-based framework for logistics operations in distribution centres. International Journal of Production Economics, 187, 246-259. doi:10.1016/j.ijpe.2017.03.001.
 
17.
XIE, D. D., GAI, Y. X., & LI, C. (2010). Study on the Selection of Railway Logistics Center Design Scheme Based on AHP-TOPSIS Method [J]. Logistics Sci-Tech, 6.
 
18.
ZANDKARIMKHANI, S., NASIRI, M. M., & HEYDARI, J. (2018). Designing an open-loop supply chain network for recyclable products: A case study. International Journal of Mathematics in Operational Research, 13(3), 350-364. doi:10.1504/IJMOR.2018.094851.
 
19.
ZHANG, Z., RUAN, J., LIU, X., WANG, J., WANG, P., & WANG, X. (2012, June). Logistics information systems model designing. In World Automation Congress 2012 (pp. 1-4). IEEE.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top