PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
PROGNOZOWANIE PRZYJĘĆ DO PRACY JAKO ELEMENT BUDOWY STRATEGII PERSONALNEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Data publikacji: 02-11-2018
 
 
SLW 2018;49(2):206-218
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule poruszony został problem z zakresu prognozowania przyjęć do pracy na lata 2018/2019 na podstawie informacji pierwotnych uzyskanych z badanego podmiotu. Badania rozpoczęto od analizy i oceny szeregu czasowego dotyczącego przyjęć do pracy w latach 2011-2017. Na podstawie uzyskanych ocen, wykonano prognozowanie dwiema metodami prognostycznymi, które poddano analizie i ocenie. Uzyskane wyniki ocen pozwoliły wybrać najlepszą metodę prognostyczną.
 
REFERENCJE (18)
1.
Amstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, ABC, Kraków 2000.
 
2.
Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
 
3.
Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2008, 2016.
 
4.
Dittmann P. i in., Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Nieoczywiste, Imprint GAB Media, 2009, 2016.
 
5.
Dittmann P. i in., Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Nieoczywiste, imprint GAB Media, 2011, 2016.
 
6.
Dyduch A., Sierpińska M., Wilimowska Z., Finanse i rachunkowość, PWE, Warszawa 2013.
 
7.
Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 
8.
Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2011.
 
9.
Kozicki B., Ślaski P., Waściński T., Rusak S., Modelowanie procesu planowania potrzeb z wykorzystaniem metody ABC w rejonie odpowiedzialności 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, GMiL, nr 5/2016.
 
10.
Kozicki B., Analiza potrzeb zaopatrzeniowych wojsk w rejonie odpowiedzialności WOG-u, RMN/805/2016, WAT, Warszawa 2016.
 
11.
Kozicki B., Brzeziński M., Waściński T., Ślaski P., Zastosowanie metody prognozowania w procesie planowania potrzeb w WOG, GMiL, 2017.
 
12.
Kozicki B., Metoda planowania nakładów środków zaopatrzeniowych w siłach zbrojnych, Politechnika Warszawska, Warszawa 2018.
 
13.
Makridakis S.G., Wheelwright S.C., Hyndman R.J., Forecasting methods and applications, John Wiley and Sons, New York 1998.
 
14.
Papież M., Śmiech S., Modelowanie i prognozowanie cen surowców energetycznych, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2015.
 
15.
Owsiak S., Finanse, PWE, Warszawa 2015.
 
16.
Rabiej M., Analizy statystyczne z programami Statistica i Exel, Helion, Gliwice 2018.
 
17.
Stalewski, T. Strategie personalne w organizacji. Studium teoretyczne, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wybrane problemy i metody, red. Stalewski T., Chlebicka E., Wrocław 1997.
 
18.
Suchwałko A., Zagdański A., Analiza i prognozowanie szeregów czasowych. Praktyczne wprowadzenie na podstawie środowiska R, PWN, Warszawa 2016.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top