PL EN
ORIGINAL PAPER
JOB RECRUITMENT FORECASTING AS AN ELEMENT OF PLANNING PERSONNEL STRATEGY
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Publication date: 2018-11-02
 
 
SLW 2018;49(2):206-218
 
ABSTRACT
The article presents an issue from the field of forecasting job recruitment in the year 2018/2019 based upon primary information acquired from the examined subjects. Examinations consist of firstly, data analysis and evaluation of the time series concerning job recruitment in the year 2011-2017. A forecast was produced, based on the obtained evaluations, using two forecasting methods. The results were analyzed and assessed. According to the data, the best forecast method was selected.
 
REFERENCES (18)
1.
Amstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, ABC, Kraków 2000.
 
2.
Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
 
3.
Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2008, 2016.
 
4.
Dittmann P. i in., Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Nieoczywiste, Imprint GAB Media, 2009, 2016.
 
5.
Dittmann P. i in., Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Nieoczywiste, imprint GAB Media, 2011, 2016.
 
6.
Dyduch A., Sierpińska M., Wilimowska Z., Finanse i rachunkowość, PWE, Warszawa 2013.
 
7.
Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 
8.
Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2011.
 
9.
Kozicki B., Ślaski P., Waściński T., Rusak S., Modelowanie procesu planowania potrzeb z wykorzystaniem metody ABC w rejonie odpowiedzialności 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, GMiL, nr 5/2016.
 
10.
Kozicki B., Analiza potrzeb zaopatrzeniowych wojsk w rejonie odpowiedzialności WOG-u, RMN/805/2016, WAT, Warszawa 2016.
 
11.
Kozicki B., Brzeziński M., Waściński T., Ślaski P., Zastosowanie metody prognozowania w procesie planowania potrzeb w WOG, GMiL, 2017.
 
12.
Kozicki B., Metoda planowania nakładów środków zaopatrzeniowych w siłach zbrojnych, Politechnika Warszawska, Warszawa 2018.
 
13.
Makridakis S.G., Wheelwright S.C., Hyndman R.J., Forecasting methods and applications, John Wiley and Sons, New York 1998.
 
14.
Papież M., Śmiech S., Modelowanie i prognozowanie cen surowców energetycznych, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2015.
 
15.
Owsiak S., Finanse, PWE, Warszawa 2015.
 
16.
Rabiej M., Analizy statystyczne z programami Statistica i Exel, Helion, Gliwice 2018.
 
17.
Stalewski, T. Strategie personalne w organizacji. Studium teoretyczne, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wybrane problemy i metody, red. Stalewski T., Chlebicka E., Wrocław 1997.
 
18.
Suchwałko A., Zagdański A., Analiza i prognozowanie szeregów czasowych. Praktyczne wprowadzenie na podstawie środowiska R, PWN, Warszawa 2016.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top