PL EN
ORIGINAL PAPER
RESTORATION COMBAT CAPACITY AS A RULE OF THE FIGHT
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Publication date: 2018-11-02
 
 
SLW 2018;49(2):219-235
 
ABSTRACT
The article identified the rules of the fight principles dealing with maintaining the combat capability of troops. An analysis of the degree of losing the combat capability of losses in the states of personal and military equipment. They pointed out the need to maintain combat capability of troops on the battlefield through systematic playacting playback. Indicated in the rules and principles of creating areas of planning and organizing this process. The author used his own experience of the exercises conducted in the Inspectorate for Armed Forces Support and experience, including descriptions and calculations officers from operational and logistic units.
 
REFERENCES (13)
1.
C. von Clausewitz, O wojnie, Warszawa 2013.
 
2.
S. Drumowicz, M. Kubiński,, Aktualność klasycznych zasad walki C. Clausevitza we współczesnej walce, Warszawa 2010.
 
3.
L. Elak, Podstawy działań taktycznych, Warszawa 2014.
 
4.
M. Huzarski, Sztuka wojenna, Warszawa 2017.
 
5.
S. Koziej, Teoria sztuki wojennej, Warszawa 1993
 
6.
Z. Kurasiński, Kompendium logistyka wojskowego, Warszawa 2014.
 
7.
Z. Kurasiński Wykład nt. Zdolność bojowa wojsk, WAT 2017.
 
8.
L. Lidwa, Dylematy taktyki, Warszawa 2013.
 
9.
J. Maj, Nowe aspekty sztuki wojennej XXI wieku, Poznań 2017.
 
10.
Sun Tzu, Sztuka Wojny, Warszawa 1994.
 
11.
Regulamin Działań Wojsk Lądowych, Warszawa 2008.
 
12.
M. Wadak, I Kardasz, Odtwarzanie zdolności bojowej pułku przeciwlotniczego, PWL 9 2003 r.
 
13.
W. Więcek, Taktyka w przykładach z ćwiczeń, Warszawa 2013
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top