PL EN
ORIGINAL PAPER
IMPLEMENTATION OF FMEA ANALYSIS IN THE PROJECT APPROACH
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki
 
 
Publication date: 2018-11-02
 
 
SLW 2018;49(2):195-205
 
ABSTRACT
The FMEA analysis plays an important role in improving the process and product in order to maintain the required standards of entire supply chains. The aim of the work is to analyze the possibilities of using the FMEA method in a project approach.
 
REFERENCES (10)
1.
Zawadzka L. (2008): Metody wspomagania decyzji w systemach gospodarczych, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 
2.
Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2003): Zarządzanie projektami, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 
3.
Wasilewski L. (1998): Europejski kontekst zarządzania jakością, IOiZwP ORGMASZ, Warszawa.
 
4.
Szkoda J. (2012): Systemy zarządzania jakością w organizacjach, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa.
 
5.
Hamrol A., Mantura W. (2002): Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 
6.
Mazur A., Gołaś H. (2010): Zasady, metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu jakością, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 
7.
Bagiński J. (red.) (2004): Zarządzanie jakością, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 
8.
AIAG Potential Failure Mode and Effects Analysis – FMEA 4h edition (2008):, Automotive Industry Action Group (AIAG)
 
9.
Waśniewski T. R., Ślaski P. Modelowanie procesu automatycznego rozpoznawania i identyfikowania pojazdów w oparciu o technologię RFID, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5, 2018, PWE.
 
10.
Waśniewski T. R., Ślaski P., Modelowanie procesu identyfikowalności wyrobów za pomocą technologii RFID, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5, 2018,PWE.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top