PL EN
ORIGINAL PAPER
MODELLING OF INVENTORY MANAGEMENT PROCESS IN THE CONDITIONS OF DEMAND DISCONTINUITY
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Publication date: 2018-11-02
 
 
SLW 2018;49(2):185-194
 
ABSTRACT
The article presents modelling of inventory management process in the conditions of demand discontinuity. The optimization method of Silver - Meal was used to develop the process model. As a result, optimal delivery quantities were determined from the point of view of minimizing the costs of creating and maintaining inventories.
 
REFERENCES (17)
1.
Andrzejczyk P., Zając J. (2010). Zapasy i magazynowanie. Poznań: ILIM.
 
2.
Aris 6. (2003). Easy Design, Podręcznik użytkowania. IDS Scheer.
 
3.
Krzyżaniak S. (2002). Podstawy zarządzania zapasami w przykładach. Poznań: Biblioteka Logistyka.
 
4.
Lang J. Ch. (2010). Production and Inventory Management with Substitutions. Berlin: Springer, Verlag, Heidelberg.
 
5.
Sarjusz – Wolski Z. (2000). Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
 
6.
Ślaski P. (2017). Zarządzanie zapasami w systemach logistycznych. Warszawa: WAT.
 
7.
Ślaski, P., Waśniewski, T.R. (2016). Zastosowanie dronów do inwentaryzacji magazynów otwartych wielkopowierzchniowych. Logistyka w XXI wieku, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.
 
8.
Świderski A., Jóźwiak A., Jachimowski R.: Operational quality measures of vehicles applied for the transport services evaluation using artificial intelligence methods. Maintenance and reliability (w trakcie recenzji). ISSN 1507-2711.
 
9.
Świderski A., Dębicka E., Mitkow Sz., Jóźwiak A.: Neural modeling applied to the risk assessment in the motor vehicles operation. Maintenance and reliability (w trakcie recenzji). ISSN 1507-2711.
 
10.
Rudnik D., Świderski A., Dębicka E., Ślęzak M.: The quality issue of spare parts for the road transport means. Manufacturing Technology. Czech Republic (w druku). The Journal is indexed in the Scopus database by Elsevier. ISSN 1213-2489.
 
11.
Dudkiewicz-Fierek D., Marchlewicz M., Świderski A. Logistics processes as a factor improving activities of the enterprise. Systemy Logistyczne Wojsk nr 41, Warszawa 2014.
 
12.
Świderski A., Eksploatacyjne aspekty oceny jakości technicznych środków transportu. Gospodarka materiałowa & logistyka nr 5/2014, Warszawa 2014.
 
13.
Świderski A.: Modelowanie oceny jakości usług transportowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Prace naukowe – transport, z. 81, Warszawa 2011.
 
14.
Świderski A., Wybrane zagadnienia oceny jakości środków transportu samochodowego. Problemy Jakości nr 11/2016, Warszawa 2016.
 
15.
Waściński T., Zieliński P. (2014), Struktury całkowitych kosztów logistyki. Warszawa: Systemy logistyczne wojsk nr 40.
 
16.
Waśniewski, T. R., Ślaski, P., Modelowanie procesu automatycznego rozpoznawania i identyfikowania pojazdów w oparciu o technologię RFID, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5, 2018, PWE.
 
17.
Waśniewski, T. R., Ślaski, P., Modelowanie procesu identyfikowalności wyrobów za pomocą technologii RFID, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5, 2018,PWE.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top