PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
WSPÓŁCZESNE TRENDY NA RYNKU USŁUG LOGISTYCZNYCH W UE
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Turystyki i Rozwoju Gospodarczego
Data publikacji: 10-07-2015
 
SLW 2015;42(1):5–14
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych aspektów charakteryzujących współczesne trendy usług logistycznych w UE, wynikających z wielu uwarunkowań kształtujących rozwój logistyki w gospodarce światowej. Uwarunkowania, które wpływają na rozwój logistyki w gospodarce światowej odnaleźć można m.in.: w analizie czynników kształtujących popyt i podaż usług logistycznych w UE oraz w ich znaczeniu dla wypełnienia celów logistyki (np. obsługi klientów), w rankingu największych firm realizujących główne usługi logistyczne w UE.
 
REFERENCJE (12)
1.
Andrzejczak B., (2013), Trendy i perspektywy rozwoju logistyki w świetle badań niemieckich, [w:] J. Buko, Europejska Przestrzeń Komunikacji Elektronicznej, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 763, Ekonomiczne Problemu Usług nr 105, Szczecin, tom 2, s. 439-446;
 
2.
Blaik P., (2010), Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
3.
Christopher M., (2000), Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Centrum Doradztwa logistycznego, Warszawa.
 
4.
Coyle J., Bardi E., Langley Jr E., (2002), Zarzadzanie logistyczne , PWE, Warszawa.
 
5.
Fung Wiktor K. Fung William K., Wind Y, (2008), Konkurowanie w płaskim świecie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Lena Koźmińskiego, Warszawa.
 
6.
Gołembska E., (2009), Logistyka w gospodarce światowej,Wydawnictwo, C.H. Beck, Warszawa.
 
7.
Graft H., Zukunft der Logistik-Dienstleistungsbranche in Deutschland 2025 / [Hrsg.: Bundesvereinigung Logistik, (BVL), e.V.], Schriftenreihe Wirtschaft & Logistik, Hamburg : Dt. Verkehrs-Verlag s.19-22;
 
8.
Klaus P. ; Kille C. ; Schwemmer M., (2011/2012), Top 100 in European transport and logistics services : market sizes, market segments and market leaders in the European logistics industry Hamburg, DVV Media Group.
 
9.
Klaus P. ; Kille C. ; Schwemmer M., (2009/2010), Top 100 in European transport and logistics services: market sizes, market segments and market leaders in the European logistics industry Hamburg, DVV Media Group.
 
10.
Klumpp, Matthias; Logistiktrends (2010), Schriftenreihe logistikforschung Band 11.
 
11.
Roth A., (2010), Der Logistikbildungsmarkt 2020 : bedarfsgerechte Bildungsangebote für die Logistikwirtschaft der Zukunft, Erlangen, Nürnberg, Univ., Habil.-Schr.
 
12.
Sołtysik M., (2004), O dynamice zmian w logistyce,[w:] Kierunki rozwoju logistyki w świetle tendencji światowych, praca zbiorowa pod red. M Sołtysika, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430