PL EN
ORIGINAL PAPER
CONTEMPORARY TRENDS IN THE LOGISCTICS MARKET IN THE UE
 
More details
Hide details
1
Instytut Turystyki i Rozwoju Gospodarczego
 
 
Publication date: 2015-07-10
 
 
SLW 2015;42(1):5-14
 
ABSTRACT
The purpose of this article is to present some aspects characterizing the contemporary trends of logistics services in the UE, resulting from a number of conditions affecting the development of logistics in the global economy. Determinants that influence the development of logistics in the global economy can be found among others: analysis of factors influencing the demand and supply of logistics services in the UE and their importance for the fulfillment of the objectives of logistics (e.g. serve customers), in the ranking of the largest companies involved in major logistics services in the UE.
 
REFERENCES (12)
1.
Andrzejczak B., (2013), Trendy i perspektywy rozwoju logistyki w świetle badań niemieckich, [w:] J. Buko, Europejska Przestrzeń Komunikacji Elektronicznej, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 763, Ekonomiczne Problemu Usług nr 105, Szczecin, tom 2, s. 439-446;
 
2.
Blaik P., (2010), Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
3.
Christopher M., (2000), Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Centrum Doradztwa logistycznego, Warszawa.
 
4.
Coyle J., Bardi E., Langley Jr E., (2002), Zarzadzanie logistyczne , PWE, Warszawa.
 
5.
Fung Wiktor K. Fung William K., Wind Y, (2008), Konkurowanie w płaskim świecie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Lena Koźmińskiego, Warszawa.
 
6.
Gołembska E., (2009), Logistyka w gospodarce światowej,Wydawnictwo, C.H. Beck, Warszawa.
 
7.
Graft H., Zukunft der Logistik-Dienstleistungsbranche in Deutschland 2025 / [Hrsg.: Bundesvereinigung Logistik, (BVL), e.V.], Schriftenreihe Wirtschaft & Logistik, Hamburg : Dt. Verkehrs-Verlag s.19-22;
 
8.
Klaus P. ; Kille C. ; Schwemmer M., (2011/2012), Top 100 in European transport and logistics services : market sizes, market segments and market leaders in the European logistics industry Hamburg, DVV Media Group.
 
9.
Klaus P. ; Kille C. ; Schwemmer M., (2009/2010), Top 100 in European transport and logistics services: market sizes, market segments and market leaders in the European logistics industry Hamburg, DVV Media Group.
 
10.
Klumpp, Matthias; Logistiktrends (2010), Schriftenreihe logistikforschung Band 11.
 
11.
Roth A., (2010), Der Logistikbildungsmarkt 2020 : bedarfsgerechte Bildungsangebote für die Logistikwirtschaft der Zukunft, Erlangen, Nürnberg, Univ., Habil.-Schr.
 
12.
Sołtysik M., (2004), O dynamice zmian w logistyce,[w:] Kierunki rozwoju logistyki w świetle tendencji światowych, praca zbiorowa pod red. M Sołtysika, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top