PL EN
ORIGINAL PAPER
NETWORK ANALYSIS OF LOGISTICS CENTRES IN DEUTSCHLAND
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Publication date: 2015-07-10
 
 
SLW 2015;42(1):15-34
 
ABSTRACT
The purpose of the article was to identify and analyze the current state of maturity of logistics centers operating in the German logistics market. The authors have identified twelve major economic entities of this type and have analyzed their capacity as the provision of logistics services. Further analysis indicated differences and similarities in their functioning.
 
REFERENCES (21)
1.
Abt S., (2001), Uzależnienie funkcji centrów dystrybucji od infrastruktury logistycznej, Centra logistyczne w Polsce, Wydawnictwo CL Consulting i Logistyka, Wrocław.
 
2.
Mindur M., (2012), Logistyka. Infrastruktura techniczna na świecie, ITE PIB, Warszawa- Radom.
 
3.
Christowej Cz., Centra logistyczne w Republice Federalnej Niemiec, (w:) Logistyka i zarządzanie w systemach transportowych, (pod red.) Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2004.
 
4.
Chaberek M., (2002), Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 
5.
Miklińska J., (2012), Koncepcja centrum logistycznego–ujęcie dynamiczne, w: Logistyka. Infrastruktura techniczna na świecie. Zarys teorii i praktyki, red. M. Mindur, ITE PIB, Warszawa – Radom.
 
6.
Nobel T., (2001), Strategie i trendy rozwojowe europejskich centrów logistycznych na przykładzie Niemiec, Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Centra logistyczne w Polsce, Wrocław.
 
7.
Skowron–Grabowska B., (2010), Centra logistyczne w łańcuchach dostaw, PWE, Warszawa.
 
8.
Szymczak M., (2008), Logistyka miejska, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 
9.
Thies C., (1998), Öffentlisch – private Parnerschaft im Verkehrbereich – das Beispiel der Güterverkehrszentren, Europäische Hochschulschriften, Reihe 5 – Volks- Betriebswirtschaft, Band 2324. Peter Lang GmbH Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt – Main.
 
10.
Abernathy F.H., Dunlop J.T., Hammond J.H., Weil .D., (2000), Retailing and supply chains in the information age, Technology in Society.
 
11.
Paprocki W., Pieriegut J., (2003), Rozwój centrów logistycznych w Polsce, Eurologistics, Nr5.
 
12.
Projekt co-ordinator: G. Galloni, (2004), Europlatforms E.E.I.G., Partners: Europlatforms E.E.I.G., Centro Studi sui Sistemi di TransportoS.p.A., S.r.1., Interporto Bolobna S.p.A., Sogaris, Segar Ingegnerie, Garnor Services, CILSA, N.T.U., D.T.C., T.F.K., F.D.T., Final Report for Publication, FV-2-Quality of Freight Villages Structure and Operations, Contrach Number IN-97-S.C.2115, Project Duration 01/01/98 to 30/06/99, hyperlink
 
13.
Zwolińska B., Michlowicz E., (2006), Problemy tworzenia centrów logistycznych w Polsce, Total Logistic Management, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 
14.
www.gvz-ffo.de.
 
15.
www.gvz-hafen.com.
 
16.
www.gvzleipzig.de.
 
17.
www.region.dresden.de.
 
18.
www.gvz-augsburg.de.
 
19.
www.gvz-berlin.de.
 
20.
www.gvzbremen.de.
 
21.
Http:/WWW.Freightvillage.com/fv20000/report/Report.htm.01.07.04.http://www.Freightvillage.com/...).
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top