PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Realizacja zadań wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS) na potrzeby przemieszczania wojsk sojuszniczych
 
Więcej
Ukryj
1
ZARZĄD LOGISTYKI -P4, SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO, Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 22-10-2021
 
 
Data akceptacji: 30-12-2021
 
 
Data publikacji: 31-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
WITOLD MICHAŁ BARTOSZEK   

ZARZĄD LOGISTYKI -P4, SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO, RAKOWIECKA 4A, 00-902, WARSZAWA, Polska
 
 
SLW 2021;55(2):11-36
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Jednym z kluczowych obszarów bezpieczeństwa państwa jest bezwzględnie bezpieczeństwo militarne. Jego zapewnienie wymaga szeregu różnorodnych działań o charakterze polityczno-militarnym, wśród których istotna rola przypada na realizację zdolności w obszarze państwa-gospodarza (HNS) dla przemieszczania sił i środków wojsk sojuszniczych na terytorium kraju. Wypełnienie zadań wynikających z obowiązków HNS jest istotne z punktu widzenia obronności kraju, ale także jego postrzegania na arenie międzynarodowej. Jedną z ważniejszych w tym zakresie kwestii jest udostępnianie rejonów, zabezpieczenie materiałowe i techniczne oraz infrastruktury na potrzeby ześrodkowania i zakwaterowania wojsk, co jest realizowane w oparciu o szereg inwestycji infrastrukturalnych. Z perspektywy współczesnych uwarunkowań rozbudowa i utrzymanie właściwej infrastruktury transportowej, przed wszystkim drogowej, wszystkich gałęzi transportu jest niezbędna dla zapewnienia wymaganych warunków przemieszczania się osób oraz przewozu uzbrojenia i sprzętu wojskowego, wparcia wojsk sojuszniczych, w przypadku pokoju, kryzysu lub wojny. Nowoczesna infrastruktura transportowa - drogowa, umożliwia rozwój polskiej gospodarki i wzmacnia jej powiązanie z gospodarką światową. Jest także ważnym składnikiem bezpieczeństwa w systemie obronnym państwa oraz terytorialnie zrównoważonego rozwoju kraju w obszarze inwestycyjnym. Systematyczna poprawa infrastruktury transportowej - drogowej stanowi jedno z podstawowych wyzwań dla rozwoju państwa nie tylko z perspektywy gospodarczej, ale także odgrywa priorytetową rolę w odniesieniu do bezpieczeństwa i obronności państwa oraz naszych zobowiązań sojuszniczych.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top