PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
METODYKA PROGNOZOWANIA ZYSKU W PRZEDSIĘBIORSTWIE
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna
Data publikacji: 02-11-2018
 
SLW 2018;49(2):138–157
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule poruszony został problem z zakresu metodyki prognozowania zysku w przedsiębiorstwie. Pierwszym etapem badania była przeprowadzona analiza i ocena dotychczasowych metod prognozowania zysku w badanym podmiocie. Następnie wykonano analizę i ocenę szeregu czasowego zysku. Uzyskane wyniki z oceny posłużyły do wyboru właściwych metod prognostycznych, które poddano analizie i ocenie po wykonanych prognozach. Wybrano najlepszą, na podstawie której przeprowadzono prognozowanie.
 
REFERENCJE (17)
1.
Brzeziński M., Inżynieria systemów logistycznych, WAT, Warszawa 2015.
 
2.
Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2008, 2016.
 
3.
Dittmann P. i in., Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Nieoczywiste, Imprint GAB Media, 2009, 2016.
 
4.
Dittmann P. i in., Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Nieoczywiste, imprint GAB Media, 2011, 2016.
 
5.
Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 
6.
Kozicki B., Ślaski P., Waściński T., Rusak S., Modelowanie procesu planowania potrzeb z wykorzystaniem metody ABC w rejonie odpowiedzialności 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, GMiL, nr 5/2016.
 
7.
Kozicki B., Analiza potrzeb zaopatrzeniowych wojsk w rejonie odpowiedzialności WOG-u, RMN/805/2016, WAT, Warszawa 2016.
 
8.
Kozicki B., Brzeziński M., Waściński T., Ślaski P., Zastosowanie metody prognozowania w procesie planowania potrzeb w WOG, GMiL, 2017.
 
9.
Kozicki B., Metoda planowania nakładów środków zaopatrzeniowych w siłach zbrojnych, Politechnika Warszawska, Warszawa 2018.
 
10.
Makridakis S.G., Wheelwright S.C., Hyndman R.J., Forecasting methods and applications, John Wiley and Sons, New York 1998.
 
11.
Matuszek J., Kołosowski M., Krokosz-Krynke Z., Rachunek kosztów dla inżynierów, PWE, Warszawa 2011.
 
12.
Nowak E., Rachunek kosztów, Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN, Wrocław 1999.
 
13.
Papież M., Śmiech S., Modelowanie i prognozowanie cen surowców energetycznych, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2015.
 
14.
Rabiej M., Analizy statystyczne z programami Statistica i Exel, Helion, Gliwice 2018.
 
15.
Suchwałko A., Zagdański A., Analiza i prognozowanie szeregów czasowych. Praktyczne wprowadzenie na podstawie środowiska R, PWN, Warszawa 2016.
 
16.
Świderska G. K., i in. Rachunkowość Zarządcza i Rachunek Kosztów, MAC sp. z o.o., Warszawa 2002.
 
17.
Zagdański A., Suchwałko A., Analiza i prognozowanie szeregów czasowych. Praktyczne wprowadzenie na podstawie środowiska R, PWN, Warszawa 2016.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430