PL EN
ORIGINAL PAPER
METHODOLOGY OF PROFIT FEORECASTING WITHIN AN ENTERPRISE
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Publication date: 2018-11-02
 
 
SLW 2018;49(2):138-157
 
ABSTRACT
In this article the author raises the issue regarding the methodology of profit forecasting within an enterprise. The first stage of the research was the conducted analysis and evaluation of recent methods of profit forecasting in an investigated entity. Then, the analysis and evaluation of profit time series were carried out. Results obtained from this evaluation were used to select the appropriate prognostic methods which were analyzed and evaluated after the forecast performed. The best one was chosen on the basis of which the forecasting was done.
 
REFERENCES (17)
1.
Brzeziński M., Inżynieria systemów logistycznych, WAT, Warszawa 2015.
 
2.
Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2008, 2016.
 
3.
Dittmann P. i in., Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Nieoczywiste, Imprint GAB Media, 2009, 2016.
 
4.
Dittmann P. i in., Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Nieoczywiste, imprint GAB Media, 2011, 2016.
 
5.
Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 
6.
Kozicki B., Ślaski P., Waściński T., Rusak S., Modelowanie procesu planowania potrzeb z wykorzystaniem metody ABC w rejonie odpowiedzialności 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, GMiL, nr 5/2016.
 
7.
Kozicki B., Analiza potrzeb zaopatrzeniowych wojsk w rejonie odpowiedzialności WOG-u, RMN/805/2016, WAT, Warszawa 2016.
 
8.
Kozicki B., Brzeziński M., Waściński T., Ślaski P., Zastosowanie metody prognozowania w procesie planowania potrzeb w WOG, GMiL, 2017.
 
9.
Kozicki B., Metoda planowania nakładów środków zaopatrzeniowych w siłach zbrojnych, Politechnika Warszawska, Warszawa 2018.
 
10.
Makridakis S.G., Wheelwright S.C., Hyndman R.J., Forecasting methods and applications, John Wiley and Sons, New York 1998.
 
11.
Matuszek J., Kołosowski M., Krokosz-Krynke Z., Rachunek kosztów dla inżynierów, PWE, Warszawa 2011.
 
12.
Nowak E., Rachunek kosztów, Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN, Wrocław 1999.
 
13.
Papież M., Śmiech S., Modelowanie i prognozowanie cen surowców energetycznych, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2015.
 
14.
Rabiej M., Analizy statystyczne z programami Statistica i Exel, Helion, Gliwice 2018.
 
15.
Suchwałko A., Zagdański A., Analiza i prognozowanie szeregów czasowych. Praktyczne wprowadzenie na podstawie środowiska R, PWN, Warszawa 2016.
 
16.
Świderska G. K., i in. Rachunkowość Zarządcza i Rachunek Kosztów, MAC sp. z o.o., Warszawa 2002.
 
17.
Zagdański A., Suchwałko A., Analiza i prognozowanie szeregów czasowych. Praktyczne wprowadzenie na podstawie środowiska R, PWN, Warszawa 2016.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top