PL EN
ORIGINAL PAPER
THE NON-BANKING LENDING MARKET IN POLAND IN THE CONTEXT OF THE LEGAL LIMITATIONS IMPOSED ON THE LEVEL OF MAXIMUM POSSIBLE COMMISSIONS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Publication date: 2018-11-02
 
 
SLW 2018;49(2):124-137
 
ABSTRACT
The purpose of this article is to present the significance of the non-banking lending market in the Polish economy, the legal constraints imposed on entities operating under the consumer credit law, and the creative ways in which non-bank loan companies, despite restrictive Polish law, generate profits. The article presents the most popular solutions applied by the loan companies, which allow them to be compliant with the Polish law (often acting on the law border), while maximizing profit which are net refinancing and gross refinancing.
 
REFERENCES (24)
1.
Stańczyk, K.; Sektor finansów publicznych w Polsce, Ochrona konsumentów na rynku finansowym, Warszawa 2016 ISBN 978-83-7523-535-7
 
2.
Bartosiewicz S., Funkcjonowanie małych przedsiębiorstw rodzinnych na rynku polskim, Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2018, Warszawa 2018, ISSN 1231-2037, ss. 714-729
 
3.
Kochański T., Kurasiński Z, Model organizacji wirtualnej małych i średnich przedsiębiorców, Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2018, Warszawa 2018, ISSN 1231-2037, ss. 344-354
 
4.
Kochański T., Kurasiński Z., Innowacyjność we współczesnym przedsiębiorstwie, Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2018, Warszawa 2018, ISSN 1231-2037, ss. 355-371
 
5.
Borucka A., Ekonometryczne modelowanie popytu konsumpcyjnego na podstawie modelu Sarima, Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2018, Warszawa 2018, ISSN 1231-2037, ss. 85-97
 
6.
Bartosiewicz S., Zarządzanie procesowe przedsiębiorstwem usługowym, Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2018, Warszawa 2018, ISSN 1231-2037, ss. 55-70
 
7.
Bartosiewicz S., Nowoczesne technologie stosowane w systemie magazynowania przedsiębiorstwa produkcyjnego, Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2018, Warszawa 2018, ISSN 1231-2037, ss. 20-38
 
8.
Stępień K. Furman W., Oleksiewicz I., Bezpieczeństwo finansowe w społeczeństwie informacyjnym, Warszawa 2017, ISBN 978-83-62751-65-5
 
9.
Kozicki B., Tomaszewski J., Brzeziński M., Waściński Z., Zastosowanie prognozy do planowania przychodów przedsiębiorstwa, Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2018, Warszawa 2018, ISSN 1231-2037, ss. 332-343
 
10.
Ślaski, P., Waśniewski, T.R. (2016). Zastosowanie dronów do inwentaryzacji magazynów otwartych wielkopowierzchniowych. Logistyka w XXI wieku, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.
 
11.
Waśniewski T. R., Ślaski P. Modelowanie procesu automatycznego rozpoznawania i identyfikowania pojazdów w oparciu o technologię RFID, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5, 2018, PWE.
 
12.
Waśniewski T. R., Ślaski P., Modelowanie procesu identyfikowalności wyrobów za pomocą technologii RFID, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5, 2018,PWE.
 
13.
Waśniewski T.R., Laskowski, D., ,Wirtualne sterowanie magazynami, Systemy Logistyczne Wojsk nr 44,2016,WAT
 
14.
Waśniewski T. R.; Ignaciuk P., Osowski, R. ,RFID to use customers of service, Systemy Logistyczne Wojsk nr 46, 2017, WAT
 
15.
Waśniewski T. R, Krupnik D, Sustainability of urban transportation main developments, TRANSPORT MEANS 2017,3 ,2017,KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
 
16.
Waściński z., Bartosiewicz S., Wybór dostawcy dla małego przedsiębiorstwa metodą analytical hierarchy proces, Warszawa 2018, Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2018, Warszawa 2018, ISSN 1231-2037, ss. 39-54
 
17.
Waściński, T. , Dudkowska, A.; Ochrona konsumentów na rynku finansowym, Systemy Logistyczne Wojsk, Warszawa, 2017. ISSN 1508-5430
 
18.
Zelkowski J., Kijek M., Teklińska D., Zaborowicz- Malcherczyk O., Modelowanie funkcjonowania gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie x, Gospodarka Materiałowa & Logistyka 5/2018, Warszawa 2018, ISSN 1231-2037, ss. 306-316
 
24.
Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 23 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1528)
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top