PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Zabezpieczenie Armii Krajowej w żywność na czas powstania warszawskiego
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Instytut Organizacji i Zarządzania, Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 05-10-2021
 
 
Data akceptacji: 31-12-2021
 
 
Data publikacji: 31-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Grzegorz Jakub Jasiński   

Instytut Organizacji i Zarządzania Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna, Kaliskiego 2, 00-908, Warszawa, Polska
 
 
SLW 2021;55(2):121-136
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Literatura dotycząca Powstania Warszawskiego jest ogromna. Dotyczy ona różnych jego aspektów, począwszy od zagadnień strategiczno-operacyjnych, problemów politycznych, uwarunkowań wewnętrznych i międzynarodowych, analizy militarnych działań powstania, reakcji na powstanie, poprzez eksterminację ludności i powstańców, po zburzenie miasta. Mimo takiego bogactwa literatura powstańcza zawiera wiele luk i rozbieżności, wiele zagadnień czeka na bardziej obszerne zbadanie i opracowanie. Wykorzystując materiały archiwalne, w tym dokumenty z archiwów w Nowym Jorku, Londynie, Freiburgu oraz Polsce, jak również istniejącą literaturę przedmiotu, autor przedstawia nieznane dotychczas kwestie związane z zabezpieczeniem oddziałów AK w żywność i wodę na czas Powstania Warszawskiego. Wskazuje na stan przygotowań i występujące problemy z zaopatrzeniem. Twierdzi także, iż zabezpieczenie Armii Krajowej w żywność na czas walki było niewystarczające, a przez to miało istotny wpływ na rozwój wydarzeń w Warszawie latem 1944 r. W artykule autor dowodzi, że zaopatrzenie oddziałów powstańczych w żywność i wodę miało bardzo istotny wpływ nie tylko na morale, ale przede wszystkim możliwość prowadzenia działań zbrojnych w poszczególnych rejonach Warszawy przez powstańców. Wnikliwie opisuje brak przygotowania intendenckiego w okresie okupacji, jak również czynione próby uporania się z tym problemem w przed wybuchem walk przez kwatermistrza Okręgu Warszawa AK i wskazuje dlaczego nie mogły się w pełni powieść. Stan przygotowania obnażyły nie tylko pierwsze dni walk, ale przede wszystkim kolejne tygodnie zmagań w Warszawie. Dający się zauważyć chaos w kwestii zaopatrzenia miasta w żywność i wodę wynikał z wielu czynników, w tym przede wszystkim przyjęcia założenia o czasie trwania walk, jak również przygotowywania się do nich w warunkach okupacji, co skutkowało daleko posuniętą tajemnicą planowania i rozbieżnościami w wydawanych wytycznych między Komendą Główną AK a Okręgiem Warszawa AK.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top