PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZABEZPIECZENIE MATERIAŁOWE WOJSK NA SZCZEBLU TAKTYCZNYM
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Data publikacji: 10-07-2016
 
 
SLW 2016;44(1):202-223
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (9)
1.
Brzeziński M, Logistyka Wojskowa, Bellona, Warszawa 2005, s.135-137
 
2.
Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie (Teoria i Praktyka), PWN, Warszawa 1995.
 
3.
Kurasiński Z., Pawlisiak M., Logistyka profesjonalnej armii, WAT 2013.
 
4.
Krasiński i inni, Kompendium logistyka wojskowego, WAT Warszawa 2014.
 
5.
Mróz W, Zarys kierowania i organizacji pracy dowódczej i sztabowej, Szt. Gen. 844/77.
 
6.
Nowak E, Kierowanie systemem logistycznym przez cele zadania i czynności, „WPTiL”, Warszawa 1995.
 
7.
Kompendium logistyka wojskowego, WAT 2014.
 
8.
Zabezpieczenie materiałowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady funkcjonowania (DD/4.21),s 7.
 
9.
Założenia na oprogramowanie instalacji pilotowej PZSD ZT.”SZAFRAN III
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top