PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
DECYZJE TAKTYCZNE FIRM W ZAKRESIE USTALANIA WARUNKÓW DYSTRYBUCJI TOWARÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Instytut Logistyki
2
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki, Instytut Llogistyki
Data publikacji: 02-11-2018
 
SLW 2018;49(2):112–123
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wpływu zmiennych w postaci terminów dostaw (tzw. okna czasowe dostaw) na wynik finansowy w transporcie i decyzje menagerów w zakresie kreowania warunków współpracy z klientami. Zmienne te przekazywane są do systemów informatycznych, które zajmują się automatyczną optymalizacją tras i budują plany transportowe. Przeprowadzono badanie symulacyjne, mające na celu porównanie wypracowanego wyniku finansowego w ujęciu kosztowym, jakościowym oraz ilości wykorzystanej floty do dystrybucji towarów przy zastosowaniu obliczeń uwzględniających okna czasowe dostaw oraz po ich zdjęciu. Taki zwizualizowany plan może stanowić materiał do podejmowania decyzji strategicznych, czy taktycznych przez zarządzających w przedsiębiorstwach logistycznych.
 
REFERENCJE (14)
1.
Agra A., Christiansen M., Figueiredo R., Hvattum LM., Poss M., Requejo C., The robust vehicle routing problem with time windows. Computers & Operations Research, 2013, nr 40, s. 856–866.
 
2.
Głodowska K., Modelowanie procesu decyzyjnego z zastosowaniem wybranych metod analizy wielokryterialnej, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5, Warszawa, 2016
 
3.
Grzelak M., Zdunek P., Process Optimization of Order Fulfillment, Systemy Logistyczne Wojsk nr 46/2017
 
4.
Jacyna M., Modelowanie i ocena systemów transportowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
 
5.
Mitkow Sz.: Wpływ systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego na kształtowanie bezpieczeństwa militarnego Polski w XXI wieku. Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego, Gdynia 2015.
 
6.
Stajniak M., Hajdul M., Krupa A., Transport i Spedycja, Wydanie 2, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008.
 
7.
Świderski A., Jóźwiak A, Jachimowski R., Operational quality measures of vehicles applied for the transport services evaluation using artificial neural networks. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (2):2920299.
 
8.
Świderski A.: Modelowanie oceny jakości usług transportowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Prace naukowe – transport, z. 81, Warszawa 2011.
 
9.
Ślaski, P., Waśniewski, T.R. (2016). Zastosowanie dronów do inwentaryzacji magazynów otwartych wielkopowierzchniowych. Logistyka w XXI wieku, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.
 
10.
Waśniewski T. R., Ślaski P. Modelowanie procesu automatycznego rozpoznawania i identyfikowania pojazdów w oparciu o technologię RFID, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5, 2018, PWE.
 
11.
Waśniewski T. R., Ślaski P., Modelowanie procesu identyfikowalności wyrobów za pomocą technologii RFID, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5, 2018,PWE.
 
12.
Waśniewski T.R., Laskowski, D. ,Wirtualne sterowanie magazynami, Systemy Logistyczne Wojsk nr 44,2016,WAT
 
13.
Waśniewski T. R.; Ignaciuk P., Osowski, R. ,RFID to use customers of service, Systemy Logistyczne Wojsk nr 46, 2017, WAT
 
14.
Waśniewski T. R, Krupnik D, Sustainability of urban transportation main developments, TRANSPORT MEANS 2017,3 ,2017,KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430