PL EN
ORIGINAL PAPER
THE CONCEPT OF THREAT MODEL IN THE ASPECT OF SAFETY IN LOGISTIC SYSTEMS
 
 
More details
Hide details
1
Military University of Technology, Faculty of Logistics, Institute of Security and Defense Systems
 
 
Publication date: 2017-12-29
 
 
SLW 2017;47(2):44-58
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (10)
1.
BARTOSIEWICZ S. (2015) Centra logistyczne w aspekcie zrównoważonego rozwoju, WAT, Warsaw.
 
2.
BORYS M., Przepisy i wymogi oraz aktualny stan obwałowań przeciwpowodziowych w Polsce, Institute for Land Reclamation and Grassland Farming, Falenty 2007.
 
3.
BUJAK A., ŚLIWA Z. (2007) Zarządzanie procesami logistycznymi, development of the Military Academy of the Army in Wroclaw, Wroclaw.
 
4.
Ćwik B. (2017) Postrzeganie sygnałów ostrzegających organizację w sytuacjach niedeterministycznych, WAT, Warsaw.
 
5.
KUĆ M. (2004) Zagrożenia nazwać po imieniu - świadomość zagrożeń sposobem przeciwdziałania wiktymizacji in: Kowalski D., Kwiatkowski M., Zduniak A. (ed.) Edukacja dla bezpieczeństwa. Wybrane perspektywy, Wydawnictwo O’Chikara, Lublin, p. 34-40.
 
6.
LACHOWICZ-TABACZEK K. (2004) Potoczne koncepcje świata i natury ludzkiej: ich wpływ na poznanie i zachowania, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
7.
ŁUKASIK-GOSZCZYŃSKA M. (1997) Człowiek wobec zagrożeń: uwarunkowania oceny i akceptacji ryzyka, Wydawnictwo Żak, Warsaw.
 
8.
ROSICKI R. (2010) O pojęciu i istocie bezpieczeństwa, "Przegląd Politologiczny", No. 3.
 
9.
STRELAU J. (2015) Różnice indywidualne: historia, determinanty, zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar: Warsaw School of Social Psychology, Warsaw.
 
10.
Ślachcińska E., Kopczewski M. (2013) Ochrona i odporność kluczowych zasobów infrastruktury krytycznej, in: M. Kopczewski, I. Grzelczak-Miłoś, M. Walachowska (ed.), Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, Zarządzanie krytyczne w teorii i praktyce, Poznań. 11 ŚWIERSZCZ K. (2012) Poznanie naukowe wobec problemów rozwoju gospodarczo-cywilizacyjnego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, vol. XIII, issue 3, SAN, Warsaw. 12 WOJCIECHOWSKA-FILIPEK S., MAZUREK-KUCHARSKA B. (2014) Zarządzanie w kryzysie. Aspekty organizacyjne i psychologiczne, CeDeWu, Warsaw.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top