PL EN
ORIGINAL PAPER
ZASTOSOWANIE TEORII MASOWEJ OBSŁUGI DO ANALIZY SYSTEMU ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO SYTUACJI KRYZYSOWYCH
 
More details
Hide details
1
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 
 
Publication date: 2017-12-29
 
 
SLW 2017;47(2):59-79
 
 
REFERENCES (14)
1.
Burzyński J. (1977), Teoria masowej obsługi. Wyd. AG-H Kraków.
 
2.
Erlang A.K. (1917), Solution of some Problems in the Theory of Probabilities of Significance in Automatic Telephone Exchanges. „Elektrotkeknikeren”, vol 13/1917.
 
3.
Ficoń K. (2007), Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe. BEL Studio Warszawa.
 
4.
Ficoń K. (2011), Logistyka kryzysowa. Procedury, potrzeby, potencjał. BEL Studio Warszawa.
 
5.
Ficoń K. (2017), Trzynaście wykładów z logistyki. BEL Studio Warszawa.
 
6.
Gniedenko B., Kowalenko N. (1971), Wstęp do teorii masowej obsługi. PWN Warszawa.
 
7.
Koning D., Stoyan D. (1979), Metody teorii masowej obsługi. WN-T Warszawa.
 
8.
Kopociński B. (1977), Zarys teorii odnowy i niezawodności. PWN, Warszawa 1973.
 
9.
Kozubski J.J. (2000), Wprowadzenie do badań operacyjnych. Wyd. UG Gdańsk.
 
10.
Koźniewska I., Włodarczyk M. (1978), Modele odnowy, niezawodności i masowej obsługi. PWN Warszawa.
 
11.
Nowak E. (2013), Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych. AON Warszawa.
 
12.
Obretenow A. Dimitrow B. (1989), Teoria masowej obsługi. Poradnik. PWN Warszawa.
 
13.
Rozenberg W., Prochorow A. (1972), Teoria masowej obsługi. PWE Warszawa.
 
14.
Zitek F. (1973), Stracony czas. Elementy teorii obsługi masowej. PWN Warszawa.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top