PL EN
ORIGINAL PAPER
MODELOWANIE PROCESÓW MAGAZYNOWYCH
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
2
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki
 
 
Publication date: 2017-12-29
 
 
SLW 2017;47(2):30-43
 
 
REFERENCES (8)
1.
Bolten, E. F. (1997). Managing time and space in the modern warehouse. New York. Amacom,
 
2.
Brzeziński, M. (2015). Inżynieria systemów logistycznych. Warszawa. Wojskowa Akademia Techniczna.
 
3.
Figurski, J. (2012). Ekonomika logistyki. Gospodarka magazynowa. Część 3. Warszawa. Wojskowa Akademia Techniczna.
 
4.
Hompel, M., Schmidt, T. (2007). Warehouse management. Berlin. Springer.
 
5.
Krzyżaniak, S., Niemczyk, A., Majewski, J., Andrzejczyk, P. (2014). Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych. Poznań. Biblioteka Logistyka.
 
6.
Reveillac, J. (2017). Modeling and Simulation. Theory and fundamentals. Londyn.
 
7.
Twaróg, J. (2003). Mierniki i wskaźniki logistyczne. Poznań. Biblioteka Logistyka.
 
8.
Ślaski, P., Waśniewski, T.R. (2016). Zastosowanie dronów do inwentaryzacji magazynów otwartych wielkopowierzchniowych. Logistyka w XXI wieku, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 199-210.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top