PL EN
ORIGINAL PAPER
THE FORECASTING OF DATA OF THIRTY-TWO GROUPS OF VARIABLES WITH ONE METHOD
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Instytut Logistyki
 
2
Ministerstwo Obrony Narodowej
 
3
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Publication date: 2019-12-31
 
 
SLW 2019;51(2):93-116
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this article, the author raises the research problem related to the forecasting of thirty-two groups of variables with one method. The research was initiated by gathering original data as a matrix from the Eurostat website. Original data concerned the number of airports in thirty-two European countries between 2008-2017. The next stage was the transformation of data included in the matrix into a time (research) series. The research series was analyzed and evaluated. The obtained results of analyses enabled the detection of a trend which became a premise for the choice of forecasting methods. Two methods were chosen. The research series was divided into two parts based on which these two forecasting methods were analyzed and evaluated with the application of a mean absolute forecasting error. The forecasting of the research series for thirty-two future periods was conducted with the best method.
 
REFERENCES (10)
1.
CIESIELSKI, M., i in., (1999). Kompendium wiedzy o logistyce. Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
2.
DITTMANN, P., (2016). Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
3.
DITTMANN, P., SZABELSKA-PASIERBIŃSKA, E., DITTMANN, I., SZPULAK, A. (2016). Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
4.
DITTMANN, P., SZABELSKA-PASIERBIŃSKA, E., DITTMANN, I., SZPULAK, A. (2016). Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
5.
GRIFFIN, R, (2018). Podstawy zarządzania organizacjami, wydanie III. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
KOT, S.M., JAKUBOWSKI, J., SOKOŁOWSKI, A. (2011). Statystyka. Warszawa: Difin.
 
7.
KOZICKI, B., (2018). Metodyka prognozowania zysku. Systemy Logistyczne Wojsk, (49), 138–157.
 
8.
KOZICKI, B., WAŚCIŃSKI, T., BRZEZIŃSKI, M., LISOWSKA, A. (2018). Cost forecast in a shipping company. Transport Means, (1), 1235–1241.
 
9.
KOZICKI, B., WAŚCIŃSKI, T., BRZEZIŃSKI, M., TOMASZEWSKI, J. (2018). Zastosowanie prognozy do planowania przychodów przedsiębiorstwa. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (5), 332–343.
 
10.
KOZICKI, B., WAŚCIŃSKI, T., LISOWSKA, A. (2018). Selection of optimal forecasting method for a CPI inflation measure in Poland. W: E. Skrzypek (red.), Zarządzanie organizacją w warunkach różnorodności (565–574). Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top