PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
60 LAT DZIAŁALNOŚCI WOJSKOWEGO OŚRODKA BADAWCZO-WDROŻENIOWEGO SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ NA RZECZ POPRAWY I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI ŻYWNOŚCI ORAZ SPRZĘTU SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ NOWOCZESNEJ ARMII
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Instytut Logistyki
 
2
Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej
 
 
Data publikacji: 30-12-2015
 
 
SLW 2015;43(2):244-253
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (9)
1.
Świderski, F. Waszkiewicz-Robak, B. (red.). (2010). Towaroznawstwo żywności przetworzonej z elementami technologii. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.
 
2.
Świderski, F. (red.). (1999). Żywność wygodna i żywność funkcjonalna. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa.
 
3.
Kołożyn-Krajewska, D. (red.). (2007). Higiena produkcji żywności. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.
 
4.
Skrzypek, E. (2002). Jakość i efektywność. Wydawnictwo UMCS. Lublin.
 
5.
PN-EN ISO/IEC 17067:2014 Ocena zgodności – Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów
 
6.
WDTT-01/Żywn. Indywidualna racja żywnościowa „S-RG”, WOBWSŻ, Edycja 2 z 2015 r.
 
7.
WDTT-02/Żywn. Indywidualna racja żywnościowa „S-RS”, WOBWSŻ, Edycja 2 z 2015 r.
 
8.
WDTT-03/Żywn. Indywidualna racja żywnościowa „S-R”, WOBWSŻ, Edycja 2 z 2015 r.
 
9.
WDTT-04/Żywn. Grupowa racja żywnościowa ”PS”, WOBWSŻ, Edycja 2 z 2015 r.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top