PL EN
ORIGINAL PAPER
60 YEARS OF MILITARYCENTRE FOR RESEARCH AND IMPLEMENTATION OF FOOD SERVICES IN TERMS OF IMPROVENT AND QUALITY ASSURANCE OF FOOD AND FOOD SERVICE EQUIPMENT OF MODERN ARMY
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Instytut Logistyki
 
2
Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej
 
 
Publication date: 2015-12-30
 
 
SLW 2015;43(2):244-253
 
 
REFERENCES (9)
1.
Świderski, F. Waszkiewicz-Robak, B. (red.). (2010). Towaroznawstwo żywności przetworzonej z elementami technologii. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.
 
2.
Świderski, F. (red.). (1999). Żywność wygodna i żywność funkcjonalna. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa.
 
3.
Kołożyn-Krajewska, D. (red.). (2007). Higiena produkcji żywności. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.
 
4.
Skrzypek, E. (2002). Jakość i efektywność. Wydawnictwo UMCS. Lublin.
 
5.
PN-EN ISO/IEC 17067:2014 Ocena zgodności – Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów
 
6.
WDTT-01/Żywn. Indywidualna racja żywnościowa „S-RG”, WOBWSŻ, Edycja 2 z 2015 r.
 
7.
WDTT-02/Żywn. Indywidualna racja żywnościowa „S-RS”, WOBWSŻ, Edycja 2 z 2015 r.
 
8.
WDTT-03/Żywn. Indywidualna racja żywnościowa „S-R”, WOBWSŻ, Edycja 2 z 2015 r.
 
9.
WDTT-04/Żywn. Grupowa racja żywnościowa ”PS”, WOBWSŻ, Edycja 2 z 2015 r.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top