PL EN
ORIGINAL PAPER
ISSUES OF FOOD QUALITY ASSURANCE REGARDING AQAP REQUIREMENTS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Publication date: 2015-12-30
 
 
SLW 2015;43(2):234-243
 
 
REFERENCES (11)
1.
Guess V.C. (2013). CMII: the Part to Integrated Process Excellence. Scottsdale. CMII Research Institute.
 
2.
Hamrol A. (2008). Zarządzanie jakością z przykładami. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
3.
Świderski A. (2007). AQAP – wymagania NATO. T. Sikora (red.),. Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością. (s. 324-355). Kraków. Akademia Ekonomiczna.
 
4.
Szkoda J., Świderski A (2005) Problemy oceny skuteczności jakościowej procesów realizacji wyrobów w aspekcie wymagań AQAP. Warszawa. Europejski Instytut Jakości EIU
 
5.
ACMP 2100 (2014) Configuration management contractual requirements. Bruksela, HQ NATO.
 
6.
ADMP 01 (2014) Guidance for developing dependability requirements. Bruksela, HQ NATO.
 
7.
ARAMP 01 (2012) NATO Risk management guide for acquisition programs. Bruksela, HQ NATO.
 
8.
AQAP 2110 (2009) Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji. Bruksela, HQ NATO.
 
9.
AQAP 2110 DRAFT (2015). NATO quality assurance requirements design, development and production. Bruksela, HQ NATO.
 
10.
AQAP 2120 (2009) Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w produkcji. Bruksela, HQ NATO.
 
11.
AQAP 2130 (2009) Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w kontroli i badaniach. Bruksela, HQ NATO.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top