PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZASTOSOWANIE MODELU ARIMA DO PROGNOZOWANIA WIELKOŚCI PRODUKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Instytut Logistyki
 
 
Data publikacji: 30-06-2019
 
 
SLW 2019;50(1):93-106
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem przedsiębiorstw produkcyjnych jest zaspokajanie potrzeb klientów, poprzez terminowe wytwarzanie wyrobów zgodnie z popytem występującym na rynku. Powyższe działania umożliwiane są przez prawidłowe sporządzanie prognoz potencjalnych zamówień. W poniższym artykule przedstawiono model ARIMA jako narzędzie wspierające planowanie wielkości produkcji w przedsiębiorstwie. Dokonano również oceny wiarygodności opracowanego modelu poprzez analizę reszt oraz ich autokorelacji i autokorelacji cząstkowych.
 
REFERENCJE (25)
1.
BORUCKA, A. (2013). Analiza polskiego transportu samochodowego. Systemy logistyczne wojsk, (39), 13-23.
 
2.
BORUCKA, A. (2013). Funkcjonowanie wojskowych oddziałów gospodarczych w nowym systemie logistycznym sił zbrojnych. Logistyka, 6, 39-48.
 
3.
BORUCKA, A. (2014). Przewóz osób w Polsce w świetle zmian legislacyjnych. Logistyka, 6, 468-475.
 
4.
BORUCKA, A. (2018). Analysis of the effectiveness of selected demand forecasting models. Współczesna Gospodarka, 9(2), 41-55.
 
5.
BORUCKA, A. (2018). Application of ARIMA Models for the Analysis of Utilization Process of Military Technical Objects. Logistics and Transport, 37, 13-22.
 
6.
BORUCKA, A. (2018). Forecasting of fire risk with regard to readiness of rescue and fire-fighting vehicles. Interdisciplinary Management Research XIV’, Croatia, 397-395.
 
7.
BORUCKA, A. (2018). Markov models in the analysis of the operation process of transport means. In Proceedings of the ICTTE International Journal For Traffic And Transport Engineering Conference, Belgrad (pp. 1073-1082).
 
8.
BORUCKA, A. (2018). Model of the operation process of aircraft in the transport system. In Proceedings of the ICTTE International Journal For Traffic And Transport Engineering Conference, Serbia (pp. 22-30).
 
9.
BORUCKA, A. (2018). Risk Analysis of Accidents in Poland Based on ARIMA Model. Transport Means, 162-166.
 
10.
BORUCKA, A. (2018). Three-state Markov model of using transport means. Business Logistics In Modern Management, 3-19.
 
11.
BORUCKA, A., & MIKOSZ, B. (2008). Organizacja gospodarki odpadami w siłach zbrojnych na tle zmian militarnych i nowych wyzwań stawianych polskiej armii. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 8, 1-12.
 
12.
BORUCKA, A., & MITKOW, S. (2018). Mathematical model of travel times related to a transport congestion: an example of the capital city of Poland–Warsaw. Business Logistics In Modern Management, 501-526.
 
13.
CIESLAK, M. (2001). Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. Warszawa: PWN.
 
14.
CZYŻYCKI, R., & KLÓSKA, R. (EDS.). (2011). Ekonometria i prognozowanie zjawisk ekonomicznych w przykładach i zadaniach. Economicus.
 
15.
Dittmann, I., Dittmann, P., Szabela-Pasierbińska, E., & Szpulak, A. (2011). Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa. Wolters Kluwer.
 
16.
KLÓSKA, R., HUNDERT, M., & CZYŻYCKI, R. (2007). Wybrane zagadnienia z prognozowania. Economicus.
 
17.
ŚWIDERSKI, A., & BORUCKA, A. (2018). Mathematical Analysis of Factors Affecting the Road Safety in Selected Polish Region, Transport Means. In Proceedings of the 22nd International Scientific Conference part II, Lithuania (pp. 651-654).
 
18.
ŚWIDERSKI, A., BORUCKA, A., & SKOCZYŃSKI, P. (2018, October). Characteristics and assessment of the road safety level in Poland with multiple regression model. In Transport Means’, Proceedings of the 22nd Interna tional Scientific Conference, Part I, Lithuania (pp. 92-97).
 
19.
ŚWIDERSKI, A., BORUCKA, A., JACYNA-GOŁDA, I., & SZCZEPAŃSKI, E. (2019). Wear of brake system components in various operating conditions of vehicle in the transport company. Eksploatacja i Niezawodność, 1(21), 1-9. dx.doi.org/10.17531/ein.2019.1.1
 
20.
WAŚNIEWSKI, T., & BORUCKA, A. (2011). Sieciowe rozwiązania w łańcuchu dostaw w oparciu o technologię radiowej identyfikacji towarów. Systemy Logistyczne Wojsk, (37), 235-245.
 
21.
WIELGOSIK, M., BORUCKA, A. (2016). Istota i znaczenie służby przygotowawczej i szkolenia rezerw, Systemy Logistyczne Wojsk, 45, 51-66.
 
22.
WITKOWSKA, D. (2005). Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania. Oficyna ekonomiczna.
 
23.
ŻUREK, J., ZIÓŁKOWSKI, J., & BORUCKA, A. (2017). A method for determination of combat vehicles availability by means of statistic and econometric analysis, Safety and Reliability. Theory and Applications, ESREL, 2925-2934.
 
24.
ŻUREK, J., ZIÓŁKOWSKI, J., & BORUCKA, A. (2017). Application of Markov processes to the method for analysis of combat vehicle operation in the aspect of their availability and readiness. Safety and Reliability. Theory and Applications, ESREL, 2343-2352.
 
25.
ŻUREK, J., ZIÓŁKOWSKI, J., & BORUCKA, A. (2017). Research of automotive vehicles operation process using the Markov model, Safety and Reliability. Theory and Applications, ESREL, 2353-2362.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top