PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Wsparcie systemu niemilitarnego państwa przez Wojska Obrony Terytorialnej w walce z pandemią Covid-19
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Military University of Technology, Faculty of Security, Logistics and Management, Poland
 
2
War Studies University, Faculty of Management and Command, Institute of Logistics, Poland
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 05-07-2022
 
 
Data akceptacji: 30-09-2022
 
 
Data publikacji: 30-09-2022
 
 
Autor do korespondencji
Sławomir Byłeń   

Zakład Logistyki Wojskowej, Instytut Logistyki, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, ul. Kaliskiego 2B, 00-908, Warszawa, Polska
 
 
SLW 2022;56(1):35-52
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej od ponad 2 lat wspierają służby medyczne i jednostki samorządu terytorialnego w walce z koronawirusem Covid-19. W okresie pandemii wraz ze wzrostem zachorowań rosła również liczba przedsięwzięć realizowanych przez żołnierzy WOT. Przedstawione w artykule rozważania dotyczą wojsk obrony terytorialnej, a celem badań jest sprawdzenie, weryfikacja, i ocena stanu zaangażowania wojsk OT we wsparciu administracji publicznej, służb sanitarnych i ratowniczych w walce z pandemią koronawirusa Sars-CoV-2. Przyjęto hipotezę badawczą, która zakłada, że wdrożona w WOT aplikacja informatyczna wspierająca działalność WOT, umożliwi powszechny dostęp podmiotów układu pozamilitarnego ubiegających się pomoc WOT oraz skróci czas udzielenia pomocy. Zostały zastosowane następujące empiryczne metody badawcze: metoda analizy i krytyki piśmiennictwa przedmiotu badań oraz metody statystyczne dotyczące podmiotów układu pozamilitarnego, którym żołnierze WOT udzielili wsparcia w ramach w walki z COVID-19. Z metod teoretycznych wykorzystano: analizę, syntezę i metody wnioskowania. Wyniki badań naukowych. Do realizacji zadań z walce z pandemią każdego dnia zaangażowanych jest ponad 1000 żołnierzy wojsk obrony terytorialnej (WOT), udzielając wsparcia w kilkudziesięciu szpitalach i stacjach sanitarnych, punktach szczepień, a także w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Wdrożona w dowództwie WOT aplikacja „Pomoc WOT” powstała w celu ułatwienia i bezkontaktowego składania zapotrzebowań na wsparcie żołnierzy WOT. Poprzez jej wykorzystanie każdy z podmiotów układu pozamilitarnego państwa, uprawnionych do otrzymania wsparcia wojskowego, ma możliwość zalogowania się w aplikacji i złożenia zapotrzebowania na wsparcie. Wyeliminowało to konieczność wieloszczeblowego zatwierdzania wniosków poprzez wojewodę do Ministra Obrony Narodowej. Z chwilą powstania aplikacji wszystkie czynności związane ze składaniem wniosku realizowane są automatycznie, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności, a informacja o zatwierdzeniu wniosku trafia bezpośrednio do właściwego dowódcy brygady Obrony Terytorialnej.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top