PL EN
KOMUNIKAT O WYNIKACH BADAŃ
Statystyczne procedury wyznaczania parametrów oceny stanu i bezpieczeństwa w logistyce pojazdów wojskowych
Bogdan Żółtowski 1, A,C-D,F
,
 
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Military Institute of Armoured and Automotive Technology, Poland
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 01-12-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-12-2022
 
 
Data akceptacji: 30-12-2022
 
 
Data publikacji: 31-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Bogdan Żółtowski   

Pion Rozwoju, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej Military Institute of Armoured and Automotive Technology, Okuniewska 1, 05-070, Sulejówek, Polska
 
 
SLW 2022;57(2):143-160
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Stosowanie w procesie eksploatacji pojazdów metod oceny stanu technicznego, które są podstawą automatyzacji procesu rozpoznawania ich aktualnego stanu i bezpieczeństwa, jest synonimem nowoczesności. Celem tego opracowania jest przedstawienie fragmentów procedur numerycznych stosowanych do programowanych badań zmian stanu, niezawodności i bezpieczeństwa użytkowanych obiektów technicznych. Przedstawiona metodologia wsparta elementami dokonań z obszaru zastosowań metod statystycznych to podstawy całościowej oceny nadzorowanych obiektów, jakże ważnych dla innowacyjnych strategii eksploatacji obiektów technicznych. Wymaga to jednak optymalizacji zestawu parametrów diagnostycznych, opracowania i optymalizacji testów kontrolnych stanu oraz optymalizacji metod genezy i prognozowania. Rozwiązanie tych zadań zależy od wielu czynników związanych ze stopniem skomplikowania obiektów, jakością procesu eksploatacji oraz przebiegiem procesów ich starzenia i zużycia. Analiza i synteza uzyskanych wyników badań powinna pozwolić na opracowanie dedykowanych procedur i reguł wnioskowania dla badanych obiektów (pojazdów) w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych do macierzy obserwacji, która jest przedstawiona w postaci gotowych algorytmów w tym pracowaniu. To ważne procedury stanowiące podstawę dla coraz częściej budowanych systemów sterująco – diagnostycznych wprowadzanych do obiektów już na etapie konstruowania i wytwarzania w nowoczesnych obiektach technicznych. Systemy takie są podstawą monitorowania zmian stanu, zagrożenia bezpieczeństwa, niezawodności i nadzoru w racjonalnej eksploatacji obiektów technicznych.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top