PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
OPTYMALNE ZABEZPIECZENIE ŻYWNOŚCIOWE BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO W DZIAŁANIACH OBRONNYCH DETERMINANTĄ WŁAŚCIWEGO WYKONANIA ZADAŃ
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Instytut Logistyki
 
2
Wojskowa Akademia Techniczna, Pion Ogólny, 2 Batalion Szkolny
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data publikacji: 31-12-2019
 
 
SLW 2019;51(2):71-84
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule zaprezentowano koncepcję zabezpieczenia żywnościowego batalionu zmechanizowanego w działaniach obronnych. Dokonano tego przez zidentyfikowanie obszaru procesu organizacji żywienia żołnierzy na szczeblu batalionu w czasie działań taktycznych, przedstawienie możliwości żywienia wojsk na szczeblu batalionu w działaniach obronnych oraz zaprezentowanie optymalnej koncepcji zabezpieczenia żywnościowego batalionu w założonej sytuacji działań taktycznych. W wyniku przeprowadzonych rozważań wypracowano wnioski końcowe, które jednoznacznie wykazują zależność między optymalnym zabezpieczeniem pod względem żywnościowym batalionu zmechanizowanego w obronie a bezpieczeństwem wykonania postawionych przed dowódcą batalionu zadań bojowych.
 
REFERENCJE (4)
1.
KURASIŃSKI, Z. (2014). Kompendium logistyka wojskowego. Warszawa: WAT, 41.
 
2.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ. (2013). Instrukcja Organizacji I Funkcjonowania Wojskowych Obiektów Żywienia DD/4.21.1.1. Bydgoszcz: Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych RP.
 
3.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ. (2016). Przepisy o działalności służby żywnościowej DU-4.21.1(A). Bydgoszcz: Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych RP.
 
4.
SMYK, S. (2003). Zabezpieczenie logistyczne batalionu w działaniach taktycznych. Warszawa: Przegląd Wojsk Lądowych. 3.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top