PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
LOKALNE STRUKTURY SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. ROLA I ZADANIA MIEJSKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Sztuki Wojennej
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
Data publikacji: 31-12-2020
 
SLW 2020;53(2):151–169
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł został poświęcony kwestiom zarządzania kryzysowego ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych, powiatowych struktur w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce. Autorzy dokładnie omówili zadania starosty oraz powoływanych przez niego zespołów. Najwięcej miejsca poświęcili jednak centrom zarządzania kryzysowego jako podmiotom odpowiedzialnym przede wszystkim za właściwy przepływ informacji, zarówno na etapie zapobiegania ewentualnym kryzysom, jak i w trakcie sytuacji kryzysowej, kiedy to przekazywanie aktualnych, rzetelnych i sprawdzonych informacji, nie tylko ułatwia koordynowanie prowadzonych działań, ale może mieć wręcz kluczowe znaczenie podczas próby opanowania sytuacji kryzysowej.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430