PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
PROBLEMATYKA DOBORU POJAZDÓW DO ZADAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWACH
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 30-06-2019
 
 
SLW 2019;50(1):107-117
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Dobór pojazdów do zadań w przedsiębiorstwach transportowo-logistycznych jest istotnym czynnikiem wpływającym na efektywne funkcjonowanie tych przedsiębiorstw na rynku. W pracy opisano problemy decyzyjne doboru pojazdów do zadań w przedsiębiorstwach transportowo-logistycznych uwzględniając wyznaczenie tras jazdy pojazdów, przy jednoczesnej minimalizacji ich liczby i uwzględnieniu ich typu. Celem pracy jest przedstawienie i poddanie analizie problematyki doboru pojazdów do zadań na przykładzie przedsiębiorstw transportowo-logistycznych. Przedstawiono przedsiębiorstwa transportowo-logistyczne w systemach transportowych oraz opisano modele organizacji przewozu. Następnie zaprezentowano główne źródła potrzeb transportowych i czynniki kształtujące popyt na przewóz.
 
REFERENCJE (17)
1.
Izdebski, M., & Jacyna, M. (2013). Wybrane aspekty zastosowania algorytmu genetycznego do rozwiązywania problemu przydziału zadań do zasobów w przedsiębiorstwie transportowym. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 97
 
2.
Izdebski, M. (2018). Modelowanie i analiza problemów decyzyjnych przydziału pojazdów do zadań w zagadnieniach transportowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
3.
Jacyna, M. (2009). Modelowanie i ocena systemów transportowych, Oficyna Wydaw. Politechnika Warszawska, Warsaw
 
4.
Jakubowska, A., & Piechocka, K. (2015). W poszukiwaniu optymalnej trasy–Wybrane algorytmy w zastosowaniu do problemu komiwojażera (In search of the optimal route selected algorithms applicable to the traveling salesman problem). Journal of Translogistics, 2015, 7-23.
 
5.
Jóźwiak, A. (2017). Aplication of kohonens network in Logistics. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 5, 258-271.
 
6.
Jóźwiak, A., & Betkier, I. (2018). Ocena działania miejskiego systemu transportowego Carsharing w modelu Free-Floating w Warszawie. Systemy Logistyczne Wojsk, (48), 99-115.
 
7.
Jóźwiak, A., Guciewski, Ł., & Misztal, A. (2018). Metoda rozmieszczenia infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych w miejskim transporcie zbiorowym. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 78.
 
8.
Jóźwiak, A., & Świderski, A. (2017). Algorytmy sztucznej inteligencji w logistyce. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 117.
 
9.
Jóźwiak, A., Zelkowski, J., & Świderski, A. (2018). Modeling quality assessment of the supply chains. Logistics and Transport, 40, 25-34.
 
10.
Kalbarczyk-Guzek, E., & Jóźwiak, A. (2018). Decyzje taktyczne firm w zakresie ustalania warunków dystrybucji towarów. Systemy Logistyczne Wojsk, (49), 112-123.
 
11.
Mindur, M. (2005). Wzajemne relacje między gospodarką a transportem. LogForum, 1(1), 1-12.
 
12.
Pyza, D., & Miętus, M. (2017). Organizacja przewozu ładunków transportem drogowym z uwzględnieniem różnych technologii przewozowych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 117.
 
13.
Świderski, A., Jóźwiak, A., & Jachimowski, R. Operational quality measures of vehicles applied for the transport services evaluation using artificial intelligence methods. Maintenance and reliability. ISSN, 1507-2711. 20 (2):2920299
 
14.
Urbanyi-Popiołek, I. (2013). Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
 
15.
Waśniewski, T. R., & Ślaski, P. (2018). Modelowanie procesu identyfikowalności wyrobów za pomocą technologii RFID. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 5.
 
16.
Zelkowski, J., Gontarczyk, M., Kijek, M., & Jóźwiak, A. (2016). Modelowanie procesów logistycznych–wprowadzenie do problematyki podobieństwa procesów. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 5.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top